Poststrejkens följder för sjöfarten

27. november 2019

Det är fint att Poststrejken förlikts.

Finlands Sjömans-Unions stödstrejker, som uteslutande riktats mot de finska lastfartygen och passagerarbilfärjorna, har åsamkat de finska rederierna flera miljoners förluster.

Följderna av stödstrejkerna mot handelssjöfarten begränsas inte endast till detta. Stödstrejkerna har  minskat både kundernas och rederiernas förtroende för de finskflaggade fartygen.

I första skede kommer erfarenheterna från stödstrejkerna att påverka flaggbesluten för de tolv fartyg som är under byggnad. I det följande skede måste rederierna pröva den befintliga handelsflottans framtid under finsk flagg.

 

Tilläggsinfo ges av:

Hans Ahlström

Vice verkställande direktör

tel. 040-7257110

Hans Ahlström
Senior Advisor