Rederierna i Finland är med i Jobbet diskriminerar inte -kampanjen

29. augusti 2018

Rederierna i Finland r.f. är med i Jobbet diskriminerar inte -kampanjen. Jobbet diskriminerar inte är en kampanj som Finlands näringsliv EK startat, som ämnar att ändra attityder och förminska diskriminering i arbetslivet. Företag och föreningar av olika storlekar från industrier och servicebranschen är med i kampanjen.

”Jobbet diskriminerar inte -kampanjen är en ypperlig påminnelse om att diskriminering inte skall hindra någon från att bli anställd eller försvåra någon att lyckas på sitt jobb. Detta borde vara en självklarhet i arbetslivet. Att främja en icke-diskriminerande och öppen arbetskultur är till allas nytta.” konstaterar Rederierna i Finlands verkställande direktör Tiina Tuurnala.

Företag och föreningar som är med i kampanjen försluter sig till att främja en arbetskultur som är öppen och fri av diskrimination. Mera information om kampanjen finns på: www.eisyrji.fi. Man kan följa kampanjen på sociala media med taggen #eisyrji.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762