Rederierna i Finland rf söker specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik

11. februari 2019

Utvecklingen av fartygsteknik och miljöinnovationer formar sjöfarten. Vill du från en utsiktsplats vara med och främja den gröna sjöfartens framtid?

Vi tror att teknisk utveckling och digitalisering erbjuder en möjlighet till att svara på en allt strängare miljöreglering. Vi är starkt involverade i utvecklingsarbetet av lösningar, vilka främjar effektiva och miljövänliga sjötransporter.

Vi söker nu ett framåtseende sjöfartsproffs för att förstärka vårt team:

Specialsakkunnig inom ansvarsområdet miljöfrågor och fartygsteknik

Uppgiften innefattar ett tätt samarbete med våra medlemsrederier i ärenden inom ramarna för ifrågavarande ansvarsområde samt att representera finländska rederier vid såväl nationella som internationella möten.

Vi förutsätter att du har en för uppgiften lämplig utbildning (t.ex. sjökapten eller DI) och erfarenhet inom sjöfartsbranschen. Dessutom förväntar vi oss att du har en stark, i praktiken påvisad,  samarbetsförmåga, god organisationsförmåga och att du har goda kunskaper i finska, svenska och engelska. Tidigare erfarenhet från internationellt samarbete och påverkan bidrar till möjligheterna att framgångsrikt kunna sköta uppgiften och räknas således som fördel.

Vänligen skicka din ansökan senast den 4.3.2019 till e-postadressen: rekry@shipowners.fi

Specialsakkunnig rekryannons

Tilläggsinfo: Tiina Tuurnala tel. 040 547 6762 eller Sinikka Hartonen tel. 040 732 3164

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762