Rederierna i Finland rf:s guldmedaljer utdelades på Sjöfartens Dag

9. maj 2019

Rederierna i Finland rf:s guldmedaljer utdelades idag den 9.5.2019 på Sjöfartens Dag evenemanget i Mariehamn. Guldmedaljerna beviljas på rederiernas proposition till sjöfarare med minst tjugo års föredömlig tjänstgöring inom den utrikesgående handelsflottan. Vid medaljutdelningstillfället beviljades guldmedaljer i år till följande meriterade sjöfarare:

VG Shipping

Satu af Ursin, sjökapten

Peter af Ursin, sjökapten

Viking Line

Krister Mattsson, maskinchef

Henrik Fröberg, maskinchef

Lena Holström, hotelchef

Bengt Fröberg, reparatör

Anne Suoknuutti, hotelchef

Wasaline

Peter Byholm, båtsman

Dessutom belönades Rederierna i Finlands senior advisor Olof Widén med guldmedalj. Sjökapten Widén som blir på pension under kommande hösten har gjort en lång och betydelsefull karriär för rederiindustrin och den finländska sjöfarten både till sjöss och i land, och hans pensionering lämnar ett stort tomrum i arbetsgemenskapen.

Olof Widén med representanter av föreningens styrelse.