Sjömans-Unionen lämnade en strejkvarsel som gäller hela den finska handelsflottan, även isbrytarna

14. februari 2019

Sjömans-Unionen lämnade på torsdagkväll en strejkvarsel som gäller hela den finska handelsflottan, även isbrytarna. Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes i början på februari. Sjömansunionen kräver löneförhöjningar på över 2,5 % för första året och textändringar som har minst lika stora kostnadseffekter. Kravet för andra året är likaså över  2,5 % löneförhöjning. Strejken  skulle börja den 1.3. 2019 kl.10.