Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland godkände riksförlikningsmannens förlikningsförslag

25. februari 2019

Parterna kom till ett förhandlingsresultat med riksförlikningsmannens ledning. Avtalet gäller handelsfartyg, passagerarfartyg och isbrytare. De avtalade löneförhöjningarna är eniga med allmänna förhöjnings nivån. Parterna fortsätter tillsammans att utveckla konkurrenskraften av den finländska sjöfarten.

Förlikningen med Finlands Maskinbefälsförbund p.g.a. strejkvarsel börjar senare idag med riksförlikningsmannens ledning. Maskinbefälsförbundet gav Rederierna i Finland strejkvarsel den 22.2.2019 gällande hela handelssjöfarten och isbrytarna. Strejken skulle börja den 9.3.2019.

 

Hela förlikningsförslaget finns att läsas på statsförlikningsmannens webbsida:

https://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merenkulkua-koskevassa-tyoriidassa-sovinto-tyonseisausuhka-1-3-2019-peruuntuu