Sjömans-Unionens stödstrejker på grund av Poststrejken

14. november 2019

Sjömans-Unionen strejkbelägger inkommande måndag postens sjötransporter och därefter 21.11 strejkbeläggs utrikeshandelns transporter på  ropax-fartygen och passagerar-bilfärjorna. Om en lösning inte nås i Poststrejken eskalera stödstrejkerna till att beröra hela Finlands handelsflotta 25.11.

Strejkhoten åsamkar redan skada för de finska fartygen.

Med dessa massiva stödstrejker äventyrar Sjömans-Unionen inte blott Finlands utrikeshandel utan även den finska flaggans framtid på våra fartyg, konstaterar viceVD Hans Ahlström på Rederierna i Finland rf. Den finska fartygen  är inte lika leveranssäkra som utländska fartyg. Vi hoppas, att Poststrejkens parter finner en ansvarsful lösning innan stödstrejkerna eskalerar.

Tilläggsinformation ges av:

Hans Ahlström, vice VD

tel.040-7257110

Rederierna i Finland rf