Sjöresan är bättre än sitt rykte

1. augusti 2019

Miljöeffekter och koldioxidutsläpp utav olika trafikslag har diskuterats aktivt i media på senaste tiden. Igår (31.7.2019) publicerade Kuluttaja tidningen en omfattande artikel, som var en förtjänt titt på utsläpp från många vinklar. Tyvärr var artikelns rubrik vilseledande, då den hävdade att en sjöresa är värre än sitt rykte, och att en kryssning till Sverige kunde ha större utsläpp än samma flygresa.

I Kuluttaja tidningens artikel konstateras med rätta, att det inte är enkelt att jämföra utsläpp mellan olika trafikformer. Då man jämför utsläpp, är det särskilt viktigt då det gäller sjöfart att ta hänsyn till att passagerarbilfärjorna transporterar en betydande del av Finlands utrikeshandels transporter. Dessutom bör det beaktas, att en sjöresa med övernattning också innehåller utsläppen som uppstår av boende ombord.

Rubriken och grafiken som i artikeln jämför utsläppsmängderna mellan flyg och sjötrafik, ger en vilseledande bild av situationen. När det gäller sjötrafik har det i jämförelsen används siffror från Lipasto -beräkningssystemet, som baseras på modellering och på estimat av sjötrafikens bränsleförbrukning. I Lipasto systemet har mängden utsläpp allokerats till passagerare och frakt enligt area.

Då det gäller flygtrafik, har det i jämförelsen däremot använts siffror från den Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), som baseras på förverkligad bränsleförbrukning, och vidare på allokering enligt passagerarnas och fraktens vikt.

Då man jämför utsläpp mellan olika trafikslag, är det viktigt att man också gällande sjötrafiken använder siffror som grundar sig på samma metod, dvs. som grundar sig på tyngd.

Nya verifierade utsläppsuppgifter finns tillgängliga

I juli publicerades för första gången uppgifter gällande sjötrafikens utsläpp på EU-området, som rapporterats och verifierats av opartiska ratinginstitut som en del av sjöfartens utsläppsuppföljningssystem. Med hjälp av detta data kan man beräkna sjötrafikens verkliga koldioxidavtryck. Uppföljningssystemets uppgifter rapporteras antingen enligt tyngd eller area. När man jämför utsläpp mellan olika enheter eller trafikslag, är det essentiellt att man använder siffror som grundar sig på samma metod.

De rapporterade siffrorna berättar nuläget

Då sjötrafikens utsläpp beräknas enligt förverkligade och verifierade bränsleförbrukningssiffror, och allokeringen mellan passagerare och frakt görs enligt tyngd, kan det konstateras att sjöresandet är ett miljövänligt alternativ. Till exempel året 2018 var koldioxidavtrycket per passagerare på rutten

  • Helsingfors – Stockholm 20-24 kg /passagerare (flyg enligt ICAO 41-46 kg /passagerare)
  • Helsingfors-Travemünde 69-79 kg /passagerare (flyg enligt ICAO 142 kg /passagerare)

 Klimatförändringen tacklas med samarbete

Bekämpning av klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna. Sjöfartsbranschen är starkt engagerad i att minska sjötrafikens utsläpp. Denna utmaning bemöts i samarbete med hela det maritima klustret.

Sjö- och luffartstrafik är de enda trafikslagen som har bindande, globala mål för utsläppsminskning.

 

 

Tilläggsinfo:

Verkställande direktör Tiina Tuurnala, tel: 040 547 6762.

Ledande sakkunnig Sinikka Hartonen, tel: 040 732 3164.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762