Styrelsen för Kvarken Link har beslutat att ingå intentionsavtal med Rauma Marine Constructions Oy

11. januari 2019

PRESSMEDDELANDE 11 Januari 2019

Styrelsen för Kvarken Link har idag beslutat att ingå intentionsavtal (Letter of Intent) med Rauma Marine Constructions Oy (RMC). Beslutet baserar sig på resultatet av den offentliga EU-upphandling som inleddes 2 juni 2018.

Ordföranden i Kvarken Link, stadsdirektör Tomas Häyry, uttrycker sin glädje att projektet nu lyckats uppnå en lösning och fortsätter:
– Jag vill uttrycka min tillfredsställelse och framföra ett varmt tack till alla de som i olika roller fört projektet framåt. Från styrelsens sida vill vi meddela ett stort tack till alla som medverkat för att få fram en lösning till gagn för de framtida relationerna mellan Österbotten och Västerbotten och för vårt näringsliv.

Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Framdriftsystemet består av ett hybridsystem baserat på en kombination av så kallade dual fuel maskiner (LNG/Biogas alternativt diesel med katalytisk avgasrening) och batteridrift. Propulsionen utgörs av azimuth thrusters/pods.

Det fartyg som avses levereras senast den 30 april 2021 presenteras närmare i pressmeddelandet från RMC.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för Kvarken Link Ab

Tilläggsuppgifter ges av
Vd Bertil Hammarstedt, tel. +46 70 675 6860
Styrelseordförande Tomas Häyry, tel. +358 40 540 5412