Tänään vietämme Maailman Merenkulkupäivää! Aiheena on naisten voimanuuttaminen globaalisti merenkulkualalla.

26. syyskuuta 2019

Maailman Merenkulkupäivän aiheena on tänä vuonna naisten voimaannuttaminen merenkulkualalla (Empowering women in the shipping community).

Naisia on perinteisesti työskennellyt merenkulun parissa miehiä vähemmän, mutta jo nyt merillä ja maissa työskentelee suuri määrä naisia, joiden panos merenkulkualalle on arvokas. Maailman merenkulkupäivä nostaa esille naisten ratkaisevan roolin osana merenkulkualan kasvua ja kehitystä. Tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallisuus ovat tärkeitä arvoja, jotka osaltaan edistävät koko elinkeinoa, maantieteelliseen sijaintiin katsomatta. Näin on myös Suomen merenkulkualalla, sanoo Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala:

”Merenkulkuala tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan parhaat osaajat, sukupuolesta riippumatta. Suomessa on tällä hetkellä huippuluokan ammattitaitoa, tulevina vuosina merenkulun työn muuttuessa teknologisen kehityksen myötä tulemme tarvitsemaan myös uudenlaista osaamista. On päivän selvää, että kulttuurin pitää olla sellainen, jossa kaikenlaisten ihmisten on hyvä olla ja tehdä töitä. Olisi hienoa, jos pystyisimme houkuttelemaan lisää naisia merenkulun pariin. Houkuttelevuuden lisäämiseksi kaivataan vielä yhteisiä ponnistuksia koko alalta.”

Maailman merenkulkujärjestö IMO on jo 80-luvulta lähtien kampanjoinut naisten osuuden kasvattamiseksi ja käynnissä on maailmanlaajuinen ohjelma, jonka tarkoituksena on voimaannuttaa naisia ja edistää tasa-arvoa globaalissa merenkulku yhteisössä. Aiheeseen voi tutustua lisää myös varustamoiden globaalin kattojärjestö ICS:än videosta: ICS Empowering Women.

”Moninaisuus on voimavara, josta myös merenkulkualalla hyödymme. Matkalla kohti yhä vihreämpää, tehokkaampaa ja vastuullisempaa merenkulkua, tarvitsemme kaikkien panostuksen. Suomessa meriklusteri on kasvuala, jolla on paljon annettavaa ja mahdollisuuksia sekä miehille että naisille. Kannustamme naisia rohkeasti hakeutumaan merenkulun pariin, sekä meillä Suomessa että muualla!” Tuurnala innostaa.

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi