Tietoa koronavirus­tilanteesta

27. heinäkuuta 2022

Tartuntatautilain väliaikaiset, Suomeen saavuttaessa vaadittavia koronatodistuksia koskevat pykälät eivät ole enää voimassa. Maahantulossa palataan koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilla matkustajilla pitää edelleen olla tavanomaiset matkustusasiakirjat eli passi ja tarvittaessa viisumi.
Tarkista vaadittavat asiakirjat Rajavartiolaitoksen sivuilta

Huomaathan, että muut maat voivat edelleen rajoittaa matkustamista ja maahantuloa koronapandemiasta johtuen. Joissain maissa voidaan vaatia esimerkiksi negatiivisia koronatestituloksia tai todistuksia saaduista rokotteista. Jos olet matkustamassa ulkomaille, tarkista mahdolliset matkustamiseen kohdistuvat ajantasaiset rajoitukset hyvissä ajoin ennen matkaasi kohdemaasi viranomaisilta. Tietoa eri maiden rajoituksista löytyy esimerkiksi Ulkoministeriön sivuilta.

Lisää tietoa voimassa olevista matkustusrajoituksista ja koronaan liittyvistä ohjeista Rajavartiolaitoksen  ja THL:än sivuilta.

Logistiikan jatkuvuus turvataan koronapandemian aikana

Tavaraliikenteen kuljettajat, merimiehet ja tärkeät huoltoihin liittyvät työntekijät saavat matkustaa rajoituksetta. Hallitus on linjannut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua normaalisti rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä on linjattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi varustamoilla on laajasti käytössä erityistoimenpiteitä, mukaan lukien mm. tehostetut siivous- ja desinfiointikäytännöt, turvavälien varmistaminen terminaaleissa ja laivoilla, sekä ruokatarjoilu- ja ostoskäytäntöihin liittyvät toimenpiteet.

Kasvomaskien käyttöä laivamatkan aikana suositellaan niissä tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Varustamoiden yhteinen suositus kasvomaskien käytöstä laivamatkustamisessa löytyy täältä.

Euroopan komissio on esittänyt ohjeita ja suosituksia, joilla autetaan EU-maita poistamaan matkustusrajoitukset vaiheittain, tinkimättä tarvittavista turva- ja varotoimista.

EU Neuvosto päivitti suositusta vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta 10.6.2021. EU linjaa täysin vapaan liikkuvuuden maiksi ns. vihreät maat. Vihreitä maita ovat maat, joissa ilmaantuvuus on alle 50/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 4% tai 75/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 1%. Vihreät maat luokitellaan turvallisiksi eikä niiden osalta tulisi olla mitään rajoitteita tai terveysturvallisuustoimenpiteitä. Neuvoston suosituksissa huomioidaan myös mahdollinen epidemiatilanteen nopea heikkeneminen ja virusmuunnokset erillisillä työkaluilla. Suomen tulisi noudattaa yhteiseurooppalaisia linjauksia.

Information om resande på svenska hittas här:

Innergränskontrollen avslutas – resande till Finland blir lättare

Innergränsbevakning återställs från den 28.12. mellan Finland och alla Schengenländer

Lagstiftningen om hälsosäkerheten vid gränserna ändrar förfarandena vid fartygsresor.

Information about travelling in English can be found here:

Internal border control to be lifted – makes travel to Finland easier

Internal border control reinstated for traffic between Finland and all Schengen countries from 28th December

Changes to travel by sea as a result of new health safety legislation.

Valtioneuvoston tiedotteita rajaliikenteestä:

Maahantulon rajoitukset pysyvät pääosin ennallaan 31.1. saakka

Hallitukselta linjauksia uusista koronarajoituksista – rokotukset edelleen avain epidemian hallintaan

Kolmansista maista saapuvilta täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos 21.12. alkaen

Hallitus ehdottaa tartuntatautilain maahantulosäännösten voimassaolon jatkamista terveysturvallisuuden varmistamiseksi

Terveysturvallisuus rajoilla: Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuuksista päätettiin

Maahantuloa Suomeen helpotetaan EU- ja Schengen-maista 21.6. alkaen

Maahantulon rajoituksia jatketaan 27.6. asti

Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä 22.1.

Rajavartiolaitoksen tiedotteita ja ohjeita rajanylitysliikenteeseen:

Ohjeistus rajanylitykseen koronapandemian aikana

Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana

Tietoa koronaviruksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta 050 597 2255 arkisin ma–pe klo 08.00–16.00 (toistaiseksi palveleva nro) tai rajavartiolaitos@raja.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus rajanylittäjille löytyy eri kielillä täältä:

Matkustaminen ja koronaviruspandemia

THL Ohjeet Suomeen saapuville

THL:n suositus maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARSCoV2viruksen leviämisen estämiseksi

Rajaohjeisiin muutoksia – esimerkiksi kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä maahantulopisteellä

THL:än suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta  sivuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

TRAFICOMin viimeisimmät tiedotteet ja ohjeita koronaan liittyen:

Merenkulun ajankohtaiset koronauutiset kootusti

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeet rahtilaivoille koronavirusepäilyn varalle:

Ohje rahtilaivoille epäillyn koronavirus (COVID-19) -tapauksen varalle

EU:n ohjeistuksia ja suosituksia matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen koronaviruspandemian aikana:

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry

Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines

IMO on julkaissut kansainväliset suositukset miehistön vaihtojen suorittamiseen:

RECOMMENDED FRAMEWORK-SAFE CREW CHANGES

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions kartasta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Miehistönvaihtoihin liittyvästä tilanteesta kansainvälisesti, sekä satamien tilanteesta maittain löytyy tietoa Inchcape Shipping Services ylläpitämältä sivustolta :

Coronavirus (COVID-19) Port / Country Implications

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.