Tietoa koronavirus­tilanteesta

29. marraskuuta 2021

Laivamatkustuksessa seutataan rajojen terveysturvallisuuslainsäädäntöä.

Varustamot ovat edellyttäneet 23.3.2021 lähtien kaikilta ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta THL:n suosituksen mukaisesti negatiivista testitodistusta. Maanantaista 12.7.2021 alkaen, uuden tartuntatautilain astuttua voimaan, varustamot luopuivat koronatodistusvaatimuksesta ja laivamatkustuksessa siirryttiin soveltamaan uutta lakia. Täysin rokotetut ja jo Covid-19 taudin sairastaneet matkustavat vapaasti Suomeen kaikista EU-maista.

EU- ja Schengen-alueelta voi tulla Suomeen vapaasti 12.7. lähtien ilman terveysturvallisuustoimia, jos on

o täysin rokotettu, tai
o sairastanut Covid-19 taudin 6 kk:n sisällä, tai
o syntynyt vuonna 2006 tai sitä myöhemmin, tai
o tulee alhaisen ilmaantuvuusluvun maasta.

Yhden rokotuksen saaneiden tulee käydä koronatestissä 3-5 vuorokautta maahantulon jälkeen, ja täysin rokottamattomilta edellytetään lisäksi ennakkotestitodistusta tai testiä maahan tullessa.

Hallituksen asetuksella on määritetty alhaisen ilmaantuvuusluvun maiksi maat, joiden ilmaantuvuus on asetuksen hyväksymishetkellä alle 10/100 000/14vrk. Näistä maista matkustajat voivat tulla maahan ilman mitään terveysturvallisuustoimia. Hallitus päivittää maalistaa noin kahden viikon välein ja alhaisen ilmantuuvuuden maat voi tarkistaa Rajavartiolaitoksen sivuilta. Lisätietoja löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta. Sisärajavalvonta on päättynyt 25.7., ja maanantaista 26.7 lähtien maahantuloon sovelletaan uuden lain ja asetuksen mukaisia terveysturvallisuustoimenpiteitä.

Risteilymatkustajilta, jotka eivät käy toisessa maassa ei edellytetä todistuksia tai testejä.

Matkustajien terveysturvallisuuden varmistamiseksi, matkustajavarustamot suosittelevat matkustajilleen koronapassin käyttämistä 3.12. alkaen. Koronapassisuositus ei muuta maahantulon edellytyksiä, eikä viranomaisten voimassa olevia linjauksia matkustusrajoituksiin liittyen.

Finentryn käyttöä suositellaan sujuvoittamaan maahantuloa Suomen satamissa. Suomessa tehtävään maksuttomaan koronavirustestiin voi varata ajan FINENTRY-palvelun kautta. Helsingin satamissa sujuvoitetaan matkustajaliikennettä 5. marraskuuta alkaen. Lisätietoja käytännöistä löytyy Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen tiedotteesta.

Matkustajien tulee selvittää kohdemaan voimassa olevat rajoitukset ennen matkaa. Viro on maanantaista 25.10. lähtien ottanut käyttöön tiukempia koronarajoituksia, jotka edellyttävät rokotetodistuksen tai sairastetun koronatautitodistuksen näyttämistä ravintoloissa, museoissa ja muissa julkisissa tiloissa. Maahantulon yhteydessä käy edellämainittujen lisäksi todistus negatiivisesta testituloksesta. Lisätietoa Viron rajoituksista löytyy esimerkikisi Ulkoministeriön sivuilta.

Lisää pandemia-ajan rajoituksista Rajavartiolaitoksen ohjeesta ja THL:än ohjeesta Suomeen saapuville matkustajille.

Logistiikan jatkuvuus turvataan koronapandemian aikana. Tavaraliikenteen kuljettajat, merimiehet ja tärkeät huoltoihin liittyvät työntekijät saavat matkustaa rajoituksitta. Hallitus on linjannut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua normaalisti rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä on linjattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi varustamoilla on laajasti käytössä erityistoimenpiteitä, mukaan lukien mm. tehostetut siivous- ja desinfiointikäytännöt, turvavälien varmistaminen terminaaleissa ja laivoilla, sekä ruokatarjoilu- ja ostoskäytäntöihin liittyvät toimenpiteet.

Kasvomaskien käyttöä laivamatkan aikana suositellaan niissä tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Varustamoiden yhteinen suositus kasvomaskien käytöstä laivamatkustamisessa löytyy täältä.

Euroopan komissio on esittänyt ohjeita ja suosituksia, joilla autetaan EU-maita poistamaan matkustusrajoitukset vaiheittain, tinkimättä tarvittavista turva- ja varotoimista.

EU Neuvosto päivitti suositusta vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta 10.6.2021. EU linjaa täysin vapaan liikkuvuuden maiksi ns. vihreät maat. Vihreitä maita ovat maat, joissa ilmaantuvuus on alle 50/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 4% tai 75/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 1%. Vihreät maat luokitellaan turvallisiksi eikä niiden osalta tulisi olla mitään rajoitteita tai terveysturvallisuustoimenpiteitä. Neuvoston suosituksissa huomioidaan myös mahdollinen epidemiatilanteen nopea heikkeneminen ja virusmuunnokset erillisillä työkaluilla. Suomen tulisi noudattaa yhteiseurooppalaisia linjauksia.

Information om resande på svenska hittas här: Den nya lagstiftningen om hälsosäkerheten vid gränserna ändrar förfarandena vid fartygsresor.

Information about travelling in English can be found here: Changes to travel by sea as a result of new health safety legislation.

Valtioneuvoston tiedotteita rajaliikenteestä:

Hallitus ehdottaa tartuntatautilain maahantulosäännösten voimassaolon jatkamista terveysturvallisuuden varmistamiseksi

Terveysturvallisuus rajoilla: Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuuksista päätettiin

Maahantuloa Suomeen helpotetaan EU- ja Schengen-maista 21.6. alkaen

Maahantulon rajoituksia jatketaan 27.6. asti

Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä 22.1.

Rajavartiolaitoksen tiedotteita ja ohjeita rajanylitysliikenteeseen:

Ohjeistus rajanylitykseen koronapandemian aikana

Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana

Tietoa koronaviruksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta 050 597 2255 arkisin ma–pe klo 08.00–16.00 (toistaiseksi palveleva nro) tai rajavartiolaitos@raja.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus rajanylittäjille löytyy eri kielillä täältä:

Matkustaminen ja koronaviruspandemia

THL Ohjeet Suomeen saapuville

THL:n suositus maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARSCoV2viruksen leviämisen estämiseksi

Rajaohjeisiin muutoksia – esimerkiksi kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä maahantulopisteellä

THL:än suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta  sivuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

TRAFICOMin viimeisimmät tiedotteet ja ohjeita koronaan liittyen:

Merenkulun ajankohtaiset koronauutiset kootusti

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeet rahtilaivoille koronavirusepäilyn varalle:

Ohje rahtilaivoille epäillyn koronavirus (COVID-19) -tapauksen varalle

EU:n ohjeistuksia ja suosituksia matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen koronaviruspandemian aikana:

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry

Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines

IMO on julkaissut kansainväliset suositukset miehistön vaihtojen suorittamiseen:

RECOMMENDED FRAMEWORK-SAFE CREW CHANGES

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions kartasta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Miehistönvaihtoihin liittyvästä tilanteesta kansainvälisesti, sekä satamien tilanteesta maittain löytyy tietoa Inchcape Shipping Services ylläpitämältä sivustolta :

Coronavirus (COVID-19) Port / Country Implications

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.