Tietoa koronavirus­tilanteesta

29. heinäkuuta 2020

Ulkomaan merikuljetukset kulkevat koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Työmatkaliikenne ja muu välttämätön henkilöliikenne on ollut sallittua matkustaja-aluksilla 14.5.2020 lähtien. Sisärajavalvonta poistui 15.6.2020 alkaen Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä säännöllisestä lauttaliikenteestä. 13.7. 2020 alkaen sisärajavalvonta on poistettu lisäksi Saksan, Alankomaiden, Belgian, Italian, Kreikan, Maltan,  Slovakian, Unkarin ja Liechtensteinin kohdalta. Varustamot tekevät jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa merikuljetusten jatkuvuuden ja turvallisen laivamatkustamisen varmistamiseksi.

Hallitus on poikkeusolojen toimista linjatessaan todennut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua normaalisti rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä linjattiin myös yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Hallitus päätti 4.5.2020  rajaliikenteen ja matkustamisen rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Laivamatkustamisen osalta linjaukset tarkoittavat, että 14.5.2020 alkaen työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne on sallittua (mm. Suomen kansalaisten kotiin paluu ja välttämättömät perhesyyt).

Hallitus linjasi 11.6. sisärajavalvonnan poistettavan 15.6. alkaen Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä lentoliikenteestä ja säännöllisestä lauttaliikenteestä. Hallituksen 8.7. tehdyn linjauksen mukaan, maahantulon rajoituksista luovutaan sisärajoilla 13.7.2020 alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Raja-arvona pidetään ensisijaisesti 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. 13.7.2020 alkaen sisärajavalvonta poistui Saksan, Alankomaiden, Belgian, Italian, Kreikan, Maltan, Slovakian, Unkarin ja Liechtensteinin kohdalta. Sisärajavalvonta on palautettu uudelleen Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Tarkemmat rajatiedot 27.7. – 25.8. löytyvät Rajavartiolaitoksen tiedotteesta.

Sisärajavalvonta jatkuu edelleen Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Suomalaiset voivat matkustaa Suomesta niihin maihin, jotka sallivat suomalaisten maahan tulon.

Henkilö- ja matkustajaliikenteen rajoitukset eivät koske tavara- ja rahtikuljetusten edellyttämää henkilöliikennettä. Merityöntekijöiden tulee pitää työsopimus mukana rajanylitystä varten. Oireettomat merimiehet eivät joudu eristykseen tai karanteeniin tullessaan Suomeen.

Euroopan komissio esitti 13.5.2020 ohjeita ja suosituksia, joilla autetaan EU-maita poistamaan matkustusrajoitukset vaiheittain tinkimättä kuitenkaan tarvittavista turva- ja varotoimista.

Varustamot ovat valmistautuneet henkilöliikenteen turvalliseen, asteittaiseen avaamiseen laivoillaan. Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi on otettu käyttöön laajasti erityistoimenpiteitä, mukaan lukien mm. tehostetut siivous- ja desinfiointikäytännöt, turvavälien varmistaminen terminaaleissa ja laivoilla, sekä ruokatarjoilu- ja ostoskäytäntöihin liittyvät toimenpiteet.

Valtioneuvoston tiedotteita rajaliikenteestä:

Hallitus linjasi neuvottelussaan sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista 8.7.

Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan 11.6.

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 4.5.2020

Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia 7.4.2020

Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla 7.4.2020

RAJAVARTIOLAITOKSEN tiedotteita ja ohjeita rajanylitysliikenteeseen:

Muutoksia rajaliikenteen rajoituksiin 27.7. alkaen

VAIHEITTAINEN RAJALIIKENTEEN RAJOITUSTEN PURKU 8.7.2020

Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 27.7.2020 alkaen

Tarkennuksia ulkomaan kansalaisten Suomeen saapumiseen 14.5.2020 – 14.6.2020 välisenä aikana

Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana

Tietoa koronaviruksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta 050 597 2255 arkisin ma–pe klo 08.00–16.00 (toistaiseksi palveleva nro) tai rajavartiolaitos@raja.fi.

THL:än ohjeistus rajanylittäjille löytyy eri kielillä täältä: THL Ohjeet Suomeen saapuville.

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta  sivuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

TRAFICOMin viimeisimmät tiedotteet ja ohjeita koronaan liittyen:

Merenkulun ajankohtaiset koronauutiset kootusti

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeet rahtilaivoille koronavirusepäilyn varalle:

Ohje rahtilaivoille epäillyn koronavirus (COVID-19) -tapauksen varalle

EU:n ohjeistuksia ja suosituksia matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen koronaviruspandemian aikana:

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry

Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines

IMO on julkaissut kansainväliset suositukset miehistön vaihtojen suorittamiseen:

RECOMMENDED FRAMEWORK-SAFE CREW CHANGES

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions kartasta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.