Tietoa koronavirus tilanteesta

24. maaliskuuta 2020

Ulkomaan merikuljetukset kulkevat koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Varustamot, yhdessä huoltovarmuusorganisaation ja muiden viranomaisten kanssa tekevät jatkuvasti yhteistyötä merikuljetusten turvaamiseksi.

Hallitus on poikkeusolojen toimista linjatessaan todennut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä linjattiin myös yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Rahtiliikennne jatkuu normaalisti vaikka rajoja on suljettu ja rajavalvonta palautettu EU-sisärajoille. Henkilömatkustajaliikenteen rajanylityspaikkoja satamista ovat ainoastaan Helsingin, Maarianhaminan, Turun ja Vaasan satamat. Näistä satamista on sallittu vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Muista satamista rajan ylittävä henkilöliikenne vaatii erillisen kertaluonteisen rajanylitysluvan. Ahvenanmaan satamien osalta matkustajaliikenteen rajanylityspaikaksi on vaihtumassa Långnäsin satama Maarianhaminan sijaan.

Matkustusrajoitukset eivät koske merimiehiä eikä rekkakuskeja. Esimerkiksi rahtiliikenteen jatkuvuuteen liittyvän alusten huoltotyön Rajavartiolaitos katsoo kuuluvan muuhun välttämättömään liikenteeseen eli rajan ylitys on sallittua. Merityöntekijöiden on hyvä pitää työsopimus mukana rajanylitystä varten. Oireettomat merimiehet eivät joudu eristykseen tai karanteeniin tullessaan Suomeen.

RAJAVARTIOLAITOKSEN tiedotteita:

Muutokset kansainvälisessä matkustajaliikenteessä Turun alueen ja Ahvenanmaan satamissa

På svenska:
Förändringar gällande den internationella passagerartrafiken från Åbo traktens hamnar och hamnarna på Åland

In English:
Changes in the international passenger traffic to and from the ports of Turku region and Åland Islands in the Republic of Finland

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta +358 294 1041 tai sähköpostilla info.lsmv@raja.fi

TRAFICOM on julkaissut ohjeet liittyen merihenkilöstön pätevyys- ja lääkärintodistuksiin sekä lupamenettelyihin:

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions Map kartasta, joka löytyy osoitteesta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta omailla siuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.