Tietoa koronavirus­tilanteesta

11. kesäkuuta 2021

Ulkomaan merikuljetukset kulkevat normaalisti koronaviruspandemiasta huolimatta. Matkustus ulkomailta Suomeen on toistaiseksi rajoitettu vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömään työmatkaliikenteeseen. Varustamot edellyttävät ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta negatiivista koronatestitodistusta, todistusta jo sairastetusta taudista, tai todistusta otetusta koronarokotteesta. Varustamot tekevät jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa merikuljetusten jatkuvuuden ja turvallisen laivamatkustamisen varmistamiseksi.

Hallitus on poikkeusolojen toimista linjatessaan todennut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua normaalisti rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä on linjattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Matkustusta on toistaiseksi rajoitettu vain välttämättömään. Sisärajavalvonta on voimassa Suomen ja  Schengen-maiden välillä ja sisärajavalvontaa jatketaan 3.6.2021 tehdyn päätöksen mukaan ainakin 27.6.2021 saakka. Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaisella on oikeus saapua maahan ja poistua maasta. Sisärajoilla vesiliikenteessä sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Tavaraliikenteen kuljettajat, merimiehet ja tärkeät huoltoihin liittyvät työntekijät saavat matkustaa.

Varustamot edellyttävät kaikilta ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta THL:än suosituksen mukaisesti

  • todistusta negatiivisesta koronatestituloksesta (72h) TAI
  • todistusta jo sairastetusta koronataudista (6kk) TAI
  • vähintään yhden rokotteen koronarokotetodistuksen (14 pv).

Edellä mainittuja todistuksia EI edellytetä

  • risteilymatkustajilta jotka eivät käy toisessa maassa
  • alle 16-vuotiailta lapsilta
  • tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöltä, merimiehiltä ja tärkeiltä alushuoltoihin liittyviltä henkilöstöiltä työtehtävissään.

Sisärajavalvonnan ollessa voimassa, viranomasiet suorittavat rajalla terveystarkastuksia. Kahdella rokotuksella vapautuu kaikista koronatesteistä, yhden rokotuksen saaneet matkustajat vapautuvat testistä maahantulopisteellä, edellyttäen että viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään kaksi viikkoa.

Finentryä käyttämällä voi sujuvoittaa maahantuloa Helsingin satamissa. Suomessa tehtävään koronavirustestiin voi varata ajan FINENTRY-palvelun kautta. Suomessa tehtävä koronavirustesti on maahan saapuville maksuton.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja usein kysyttyjä kysmyksiä todistuksiin liittyen löytyy alla olevista linkeistä.

Lisää ajankohtaisista rajoituksista Rajavartiolaitoksen ohjeesta ja THL:än ohjeesta.

Euroopan komissio on esittänyt ohjeita ja suosituksia, joilla autetaan EU-maita poistamaan matkustusrajoitukset vaiheittain, tinkimättä tarvittavista turva- ja varotoimista.

Varustamot ovat valmistautuneet henkilöliikenteen turvalliseen, asteittaiseen avaamiseen laivoillaan. Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi on otettu käyttöön laajasti erityistoimenpiteitä, mukaan lukien mm. tehostetut siivous- ja desinfiointikäytännöt, turvavälien varmistaminen terminaaleissa ja laivoilla, sekä ruokatarjoilu- ja ostoskäytäntöihin liittyvät toimenpiteet.

Kasvomaskien käyttöä laivamatkan aikana suositellaan niissä tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Varustamoiden yhteinen suositus kasvomaskien käytöstä laivamatkustamisessa löytyy täältä.

Ohjeita liittyen laivamatkustajien koronatestitodistuksiin:

Q&A – Koronatestitodistus laivamatkustajilla (Päivitetty 11.6.2021)

Q&A – Coronatestintyg för fartygsresenärer (Uppdaterad 11.6.2021)

Q&A COVID-19 test certificate for ferrypassengers (updated 11.6.2021)

OHJE TODISTUKSISTA

ANVISNINGAR FÖR INTYG

INSTRUCTIONS CONCERNING CERTIFICATES

Valtioneuvoston tiedotteita rajaliikenteestä:

Maahantulon rajoituksia jatketaan 27.6. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 15.6. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 25.5. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 17.4. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3. asti

Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä 22.1.

Maahantulon rajoituksia jatketaan 9.2. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 12.1. asti

Maahantulon rajoituksia tiukennetaan koronatilanteeseen perustuen 9.10.

Hallitus teki periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa 11.9.

Maahantulon rajoituksia tiukennetaan uudelleen sisä- ja ulkorajoilla, 20.8.

Hallitus linjasi neuvottelussaan sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista 8.7.

Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan 11.6.

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 4.5.2020

Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia 7.4.2020

Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla 7.4.2020

Rajavartiolaitoksen tiedotteita ja ohjeita rajanylitysliikenteeseen:

Ohjeistus 24.5.2021 alkaen.

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien 28.9. alk.

VAIHEITTAINEN RAJALIIKENTEEN RAJOITUSTEN PURKU 8.7.2020

Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 27.7.2020 alkaen

Tarkennuksia ulkomaan kansalaisten Suomeen saapumiseen 14.5.2020 – 14.6.2020 välisenä aikana

Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana

Tietoa koronaviruksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta 050 597 2255 arkisin ma–pe klo 08.00–16.00 (toistaiseksi palveleva nro) tai rajavartiolaitos@raja.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus rajanylittäjille löytyy eri kielillä täältä:

THL:n suositus kaikille Suomeen liikennöiville kuljetusyhtiöille ja varustamoille toimista, joilla torjutaan SARS-CoV-2-viruksen ja sen herkästi leviävien muunnosten leviämistä

Rajaohjeisiin muutoksia – esimerkiksi kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä maahantulopisteellä

THL Ohjeet Suomeen saapuville (1.4. alk.).

THL:än suositus negatiivisesta testitodistuksesta

Uudet matkustusrajoitukset voimaan keskiviikkona 27.1. – muutoksia matkustusta koskeviin ohjeisiin

THL:än matkustusohjeet

THL:än ohjeet omaehtoiseen karanteeniin

THL:än suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

THL:än liikennevalomalli matkustamisen koronariskin arviointiin

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta  sivuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

TRAFICOMin viimeisimmät tiedotteet ja ohjeita koronaan liittyen:

Merenkulun ajankohtaiset koronauutiset kootusti

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeet rahtilaivoille koronavirusepäilyn varalle:

Ohje rahtilaivoille epäillyn koronavirus (COVID-19) -tapauksen varalle

EU:n ohjeistuksia ja suosituksia matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen koronaviruspandemian aikana:

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry (updated 9/2020)

Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines

IMO on julkaissut kansainväliset suositukset miehistön vaihtojen suorittamiseen:

RECOMMENDED FRAMEWORK-SAFE CREW CHANGES

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions kartasta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Miehistönvaihtoihin liittyvästä tilanteesta kansainvälisesti, sekä satamien tilanteesta maittain löytyy tietoa Inchcape Shipping Services ylläpitämältä sivustolta :

Coronavirus (COVID-19) Port / Country Implications

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.