Tietoa koronavirus­tilanteesta

18. toukokuuta 2022

Sisärajavalvonta päättyy – matkustaminen Suomeen helpottuu 1.2.2022

Sisärajavalvonta ja siihen liittyvä 48 tunnin negatiivinen koronatestitodistusvaatimus maahan tullessa päättyvät maanantaina 31.1.2022. Laivamatkustuksessa palataan tartuntatautilain noudattamiseen tiistaista 1.2.2022 alkaen.

EU- ja Schengen-alueelta voi tulla Suomeen 1.2.2022 lähtien ilman terveysturvallisuustoimia, jos on

  • rokotettu, tai
  • sairastanut Covid-19 taudin 6 kk:n sisällä, tai
  • negatiivinen alle 72 tuntia vanha koronatestitodistus, tai
  • syntynyt vuonna 2007 tai sitä myöhemmin, tai
  • tulee alhaisen ilmaantuvuusluvun maasta.

Yhden rokotuksen saaneiden tulee käydä koronatestissä 3-5 vuorokautta maahantulon jälkeen, ja täysin rokottamattomilta edellytetään lisäksi ennakkotestitodistusta tai testiä maahan tullessa.

Terveysviranomaiset arvioivat rajalla tehtävien terveystarkastusten laajuuden, ja laki sallii yhä satunnaistarkastusten suorittamisen. Suomen kansalaiset ja maassa pysyvästi asuvat voivat aina palata Suomeen. Kaikkia matkustajia, mukaan lukien Suomen kansalaisia, koskevat kuitenkin tartuntatautilain ja Avien päätösten mukaiset vaatimukset.

Risteilymatkustajilta, jotka eivät käy toisessa maassa ei edellytetä todistuksia tai testejä.

17.1. alkaen parantuneen covid-19-taudin voi osoittaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen lisäksi myös luotettavalla lääkärintodistuksella. Lisäksi henkilöt, jotka eivät lääketieteellisesti perustellusta syystä voi ottaa covid-19-rokotetta, voivat saapua Suomeen, jos heillä on mukanaan tämän osoittava lääkärinlausunto sekä todistus enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.

Lisää tietoa voimassa olevista matkustusrajoituksista ja ohjeista Rajavartiolaitoksen  ja THL:än sivuilta.

Matkustajien terveysturvallisuuden varmistamiseksi, matkustajavarustamot suosittelevat matkustajilleen koronapassin käyttämistä 3.12. alkaen. Koronapassisuositus ei muuta maahantulon edellytyksiä, eikä viranomaisten voimassa olevia linjauksia matkustusrajoituksiin liittyen.

Finentryn käyttöä suositellaan sujuvoittamaan maahantuloa Suomen satamissa. Suomessa tehtävään maksuttomaan koronavirustestiin voi varata ajan FINENTRY-palvelun kautta.

Matkustajien tulee aina selvittää kohdemaan voimassa olevat rajoitukset ennen matkaa.  Tietoa eri maiden rajoituksista löytyy esimerkiksi Ulkoministeriön sivuilta.

Ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia jatketaan 5.6. saakka

Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta matkustajilta vaaditaan voimassa oleva todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista maahantulon edellytyksenä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.

Lisää pandemia-ajan rajoituksista Rajavartiolaitoksen ohjeesta ja THL:än ohjeesta Suomeen saapuville matkustajille.

Logistiikan jatkuvuus turvataan koronapandemian aikana

Tavaraliikenteen kuljettajat, merimiehet ja tärkeät huoltoihin liittyvät työntekijät saavat matkustaa rajoituksetta. Hallitus on linjannut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua normaalisti rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä on linjattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi varustamoilla on laajasti käytössä erityistoimenpiteitä, mukaan lukien mm. tehostetut siivous- ja desinfiointikäytännöt, turvavälien varmistaminen terminaaleissa ja laivoilla, sekä ruokatarjoilu- ja ostoskäytäntöihin liittyvät toimenpiteet.

Kasvomaskien käyttöä laivamatkan aikana suositellaan niissä tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Varustamoiden yhteinen suositus kasvomaskien käytöstä laivamatkustamisessa löytyy täältä.

Euroopan komissio on esittänyt ohjeita ja suosituksia, joilla autetaan EU-maita poistamaan matkustusrajoitukset vaiheittain, tinkimättä tarvittavista turva- ja varotoimista.

EU Neuvosto päivitti suositusta vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta 10.6.2021. EU linjaa täysin vapaan liikkuvuuden maiksi ns. vihreät maat. Vihreitä maita ovat maat, joissa ilmaantuvuus on alle 50/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 4% tai 75/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 1%. Vihreät maat luokitellaan turvallisiksi eikä niiden osalta tulisi olla mitään rajoitteita tai terveysturvallisuustoimenpiteitä. Neuvoston suosituksissa huomioidaan myös mahdollinen epidemiatilanteen nopea heikkeneminen ja virusmuunnokset erillisillä työkaluilla. Suomen tulisi noudattaa yhteiseurooppalaisia linjauksia.

Information om resande på svenska hittas här:

Innergränskontrollen avslutas – resande till Finland blir lättare

Innergränsbevakning återställs från den 28.12. mellan Finland och alla Schengenländer

Lagstiftningen om hälsosäkerheten vid gränserna ändrar förfarandena vid fartygsresor.

Information about travelling in English can be found here:

Internal border control to be lifted – makes travel to Finland easier

Internal border control reinstated for traffic between Finland and all Schengen countries from 28th December

Changes to travel by sea as a result of new health safety legislation.

Valtioneuvoston tiedotteita rajaliikenteestä:

Maahantulon rajoitukset pysyvät pääosin ennallaan 31.1. saakka

Hallitukselta linjauksia uusista koronarajoituksista – rokotukset edelleen avain epidemian hallintaan

Kolmansista maista saapuvilta täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos 21.12. alkaen

Hallitus ehdottaa tartuntatautilain maahantulosäännösten voimassaolon jatkamista terveysturvallisuuden varmistamiseksi

Terveysturvallisuus rajoilla: Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuuksista päätettiin

Maahantuloa Suomeen helpotetaan EU- ja Schengen-maista 21.6. alkaen

Maahantulon rajoituksia jatketaan 27.6. asti

Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä 22.1.

Rajavartiolaitoksen tiedotteita ja ohjeita rajanylitysliikenteeseen:

Ohjeistus rajanylitykseen koronapandemian aikana

Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana

Tietoa koronaviruksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta 050 597 2255 arkisin ma–pe klo 08.00–16.00 (toistaiseksi palveleva nro) tai rajavartiolaitos@raja.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus rajanylittäjille löytyy eri kielillä täältä:

Matkustaminen ja koronaviruspandemia

THL Ohjeet Suomeen saapuville

THL:n suositus maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARSCoV2viruksen leviämisen estämiseksi

Rajaohjeisiin muutoksia – esimerkiksi kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä maahantulopisteellä

THL:än suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta  sivuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

TRAFICOMin viimeisimmät tiedotteet ja ohjeita koronaan liittyen:

Merenkulun ajankohtaiset koronauutiset kootusti

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeet rahtilaivoille koronavirusepäilyn varalle:

Ohje rahtilaivoille epäillyn koronavirus (COVID-19) -tapauksen varalle

EU:n ohjeistuksia ja suosituksia matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen koronaviruspandemian aikana:

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry

Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines

IMO on julkaissut kansainväliset suositukset miehistön vaihtojen suorittamiseen:

RECOMMENDED FRAMEWORK-SAFE CREW CHANGES

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions kartasta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Miehistönvaihtoihin liittyvästä tilanteesta kansainvälisesti, sekä satamien tilanteesta maittain löytyy tietoa Inchcape Shipping Services ylläpitämältä sivustolta :

Coronavirus (COVID-19) Port / Country Implications

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.