Tietoa koronavirus­tilanteesta

1. huhtikuuta 2021

Ulkomaan merikuljetukset kulkevat normaalisti koronaviruspandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. 27.1.2021 alkaen matkustus on rajoitettu vain välttämättömään. Sisärajoilla sallitaan huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Varustamot edellyttävät ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta negatiivista koronatestitodistusta 23.2.2021 lähtien. Varustamot tekevät jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa merikuljetusten jatkuvuuden ja turvallisen laivamatkustamisen varmistamiseksi.

Hallitus on poikkeusolojen toimista linjatessaan todennut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua normaalisti rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä linjattiin myös yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Hallitus tarkastelee hybridistrategian mukaisesti rajaliikennerajoituksia perustuen eri maiden epidemiologiseen tilanteeseen. Raja-arvona pidetään ensisijaisesti 25 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Hallitus päätti 22.1.2021 rajaliikenteen kiristämisestä, joka on voimassa 27.1.2021 alkaen. Maahantulo työssäkäynnin perusteella rajoitetaan vain välttämättömään. Sisärajoilla sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Tavaraliikenteen kuljettajat, merimiehet ja tärkeät huoltoihin liittyvät työntekijät saavat matkustaa.

Varustamot edellyttävät kaikilta ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta tiistaista 23.2.2021 alkaen negatiivista koronatestitulosta THL:än suosituksen mukaisesti. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa. Yksityiskohtaiset ohjeet ja usein kysyttyjä kysmyksiä testitodistuksiin liittyen löytyy tästä sekä alla olevista linkeistä.

Sisärajavalvonta on voimassa Suomen ja kaikkien Schengen-maiden välillä ja sisärajavalvontaa jatketaan 11.3.2021 tehdyn päätöksen mukaan ainakin 17.4.2021 saakka. Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaisella on oikeus saapua maahan ja poistua maasta.

Lisää ajankohtaisista rajoituksista Rajavartiolaitoksen ohjeesta ja THL:än ohjeistuksesta matkustamiseen 27.1. alkaen.

Henkilö- ja matkustajaliikenteen rajoitukset eivät koske tavara- ja rahtikuljetusten edellyttämää henkilöliikennettä. Merityöntekijöiden tulee pitää työsopimus mukana rajanylitystä varten. Oireettomat merimiehet eivät joudu eristykseen tai karanteeniin tullessaan Suomeen.

Euroopan komissio esitti 13.5.2020 ohjeita ja suosituksia, joilla autetaan EU-maita poistamaan matkustusrajoitukset vaiheittain, tinkimättä kuitenkaan tarvittavista turva- ja varotoimista.

Varustamot ovat valmistautuneet henkilöliikenteen turvalliseen, asteittaiseen avaamiseen laivoillaan. Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi on otettu käyttöön laajasti erityistoimenpiteitä, mukaan lukien mm. tehostetut siivous- ja desinfiointikäytännöt, turvavälien varmistaminen terminaaleissa ja laivoilla, sekä ruokatarjoilu- ja ostoskäytäntöihin liittyvät toimenpiteet.

Kasvomaskien käyttöä laivamatkan aikana suositellaan niissä tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Varustamoiden yhteinen suositus kasvomaskien käytöstä laivamatkustamisessa löytyy täältä.

Ohjeita liittyen laivamatkustajien koronatestitodistuksiin:

Q&A – Koronatestitodistus laivamatkustajilla

Q&A på svenska – Coronatestintyg för fartygsresenärer

Q&A English – COVID-19 test certificate for ferrypassengers

Ohje testitodistuksista

Anvisningar för testintyg

Instructions concerning test certificates

Valtioneuvoston tiedotteita rajaliikenteestä:

Maahantulon rajoituksia jatketaan 17.4. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3. asti

Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä 22.1.

Maahantulon rajoituksia jatketaan 9.2. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 12.1. asti

Maahantulon rajoituksia tiukennetaan koronatilanteeseen perustuen 9.10.

Hallitus teki periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa 11.9.

Maahantulon rajoituksia tiukennetaan uudelleen sisä- ja ulkorajoilla, 20.8.

Hallitus linjasi neuvottelussaan sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista 8.7.

Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan 11.6.

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 4.5.2020

Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia 7.4.2020

Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla 7.4.2020

Rajavartiolaitoksen tiedotteita ja ohjeita rajanylitysliikenteeseen:

Ohjeistus 1.4. alkaen.

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien 28.9. alk.

VAIHEITTAINEN RAJALIIKENTEEN RAJOITUSTEN PURKU 8.7.2020

Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 27.7.2020 alkaen

Tarkennuksia ulkomaan kansalaisten Suomeen saapumiseen 14.5.2020 – 14.6.2020 välisenä aikana

Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana

Tietoa koronaviruksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta 050 597 2255 arkisin ma–pe klo 08.00–16.00 (toistaiseksi palveleva nro) tai rajavartiolaitos@raja.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus rajanylittäjille löytyy eri kielillä täältä:

THL Ohjeet Suomeen saapuville (1.4. alk.).

THL:än suositus negatiivisesta testitodistuksesta

Uudet matkustusrajoitukset voimaan keskiviikkona 27.1. – muutoksia matkustusta koskeviin ohjeisiin

THL:än matkustusohjeet

THL:än ohjeet omaehtoiseen karanteeniin

THL:än suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

THL:än liikennevalomalli matkustamisen koronariskin arviointiin

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta  sivuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

TRAFICOMin viimeisimmät tiedotteet ja ohjeita koronaan liittyen:

Merenkulun ajankohtaiset koronauutiset kootusti

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeet rahtilaivoille koronavirusepäilyn varalle:

Ohje rahtilaivoille epäillyn koronavirus (COVID-19) -tapauksen varalle

EU:n ohjeistuksia ja suosituksia matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen koronaviruspandemian aikana:

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry (updated 9/2020)

Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines

IMO on julkaissut kansainväliset suositukset miehistön vaihtojen suorittamiseen:

RECOMMENDED FRAMEWORK-SAFE CREW CHANGES

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions kartasta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Miehistönvaihtoihin liittyvästä tilanteesta kansainvälisesti, sekä satamien tilanteesta maittain löytyy tietoa Inchcape Shipping Services ylläpitämältä sivustolta :

Coronavirus (COVID-19) Port / Country Implications

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.