Tietoa koronavirus­tilanteesta

15. tammikuuta 2021

Ulkomaan merikuljetukset kulkevat normaalisti koronaviruspandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Työssäkäyntiliikenne ja muu välttämätön henkilöliikenne on ollut sallittua matkustaja-aluksilla 14.5.2020 lähtien. Matkustukseen liittyviä rajaliikennerajoituksia tarkastellaan perustuen eri maiden epidemiologiseen tilanteeseen. Varustamot tekevät jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa merikuljetusten jatkuvuuden ja turvallisen laivamatkustamisen varmistamiseksi.

Hallitus on poikkeusolojen toimista linjatessaan todennut, että tavara- ja rahtiliikenne on yhteiskunnalle kriittistä toimintaa ja saa jatkua normaalisti rajoituksista huolimatta. Suuri osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä linjattiin myös yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Varustamot seuraavat ohjeistuksia tarkasti ja tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Hallitus on toukokuussa päättänyt rajaliikenteen ja matkustamisen rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Laivamatkustamisen osalta linjaukset tarkoittavat, että 14.5.2020 alkaen työssäkäyntiliikenne ja muu välttämätön liikenne on ollut sallittua (mm. Suomen kansalaisten kotiin paluu ja välttämättömät perhesyyt).

Hallitus teki 11. syyskuuta periaatepäätöksen uudesta toimintamallista hybridistrategian toteuttamiseksi rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Päätöksen mukaan hallitus tarkastelee rajaliikennerajoituksia perustuen eri maiden epidemiologiseen tilanteeseen. Raja-arvona pidetään 19.9. alkaen ensisijaisesti 25 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

24.9. tehdyn päätöksen mukaan, maahantulon rajoitukset otettiin käyttöön maanantaina 28.9. mm. Ruotsin, Saksan sekä Viron liikenteessä. 12.10 lähtien, maahantulon rajoitukset ovat voimassa kaikista Schengen maista. Kaikki voimassa olevat maahantulon rajoitukset jatkuvat 9.2.2021 saakka. Lisää ajankohtaisista rajoituksista Rajavartiolaitoksen ohjeesta.

Rajoitukset tarkoittavat että maahantulijoille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia. 1.10. alkaen omaehtoista karanteenia voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä. Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työssäkäyntiliikenne ja muu välttämätön liikenne. Suomalaiset voivat matkustaa Suomesta niihin maihin, jotka sallivat suomalaisten maahan tulon.

Henkilö- ja matkustajaliikenteen rajoitukset eivät koske tavara- ja rahtikuljetusten edellyttämää henkilöliikennettä. Merityöntekijöiden tulee pitää työsopimus mukana rajanylitystä varten. Oireettomat merimiehet eivät joudu eristykseen tai karanteeniin tullessaan Suomeen.

Euroopan komissio esitti 13.5.2020 ohjeita ja suosituksia, joilla autetaan EU-maita poistamaan matkustusrajoitukset vaiheittain, tinkimättä kuitenkaan tarvittavista turva- ja varotoimista.

Varustamot ovat valmistautuneet henkilöliikenteen turvalliseen, asteittaiseen avaamiseen laivoillaan. Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi on otettu käyttöön laajasti erityistoimenpiteitä, mukaan lukien mm. tehostetut siivous- ja desinfiointikäytännöt, turvavälien varmistaminen terminaaleissa ja laivoilla, sekä ruokatarjoilu- ja ostoskäytäntöihin liittyvät toimenpiteet.

Kasvomaskien käyttöä laivamatkan aikana suositellaan niissä tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Varustamoiden yhteinen suositus kasvomaskien käytöstä laivamatkustamisessa löytyy täältä.

 

Valtioneuvoston tiedotteita rajaliikenteestä:

Maahantulon rajoituksia jatketaan 9.2. asti

Maahantulon rajoituksia jatketaan 12.1. asti

Maahantulon rajoituksia tiukennetaan koronatilanteeseen perustuen 9.10.

Hallitus teki periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa 11.9.

Maahantulon rajoituksia tiukennetaan uudelleen sisä- ja ulkorajoilla, 20.8.

Hallitus linjasi neuvottelussaan sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista 8.7.

Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan 11.6.

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 4.5.2020

Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia 7.4.2020

Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla 7.4.2020

Rajavartiolaitoksen tiedotteita ja ohjeita rajanylitysliikenteeseen:

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien 28.9. alk.

VAIHEITTAINEN RAJALIIKENTEEN RAJOITUSTEN PURKU 8.7.2020

Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 27.7.2020 alkaen

Tarkennuksia ulkomaan kansalaisten Suomeen saapumiseen 14.5.2020 – 14.6.2020 välisenä aikana

Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana

Tietoa koronaviruksesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Lisätietoja Rajan puhelinnumerosta 050 597 2255 arkisin ma–pe klo 08.00–16.00 (toistaiseksi palveleva nro) tai rajavartiolaitos@raja.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus rajanylittäjille löytyy eri kielillä täältä: THL Ohjeet Suomeen saapuville.

THL:än matkustusohjeet

THL:än ohjeet omaehtoiseen karanteeniin

THL:än suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

THL:än liikennevalomalli matkustamisen koronariskin arviointiin

Liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa koronavirustilanteesta  sivuillaan:

Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

TRAFICOMin viimeisimmät tiedotteet ja ohjeita koronaan liittyen:

Merenkulun ajankohtaiset koronauutiset kootusti

Finland COVID19 _Renewal of competency and medical certificates during the coronavirus pandemic

Finland COVID19_Surveys_and_Certificates

Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeet rahtilaivoille koronavirusepäilyn varalle:

Ohje rahtilaivoille epäillyn koronavirus (COVID-19) -tapauksen varalle

EU:n ohjeistuksia ja suosituksia matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen koronaviruspandemian aikana:

Matkailu uudelleen käyntiin turvallisesti

EMSA ylläpitää listausta EU-maiden merenkulkuun vaikuttavista toimenpiteistä koronaepidemiaan liittyen:

COVID-19 Member States Measures

ICS varustamoiden globaali kattojärjestö on julkaissut varustamoille ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen:

Coronavirus (COVID-19) guidance for shipping industry (updated 9/2020)

Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines

IMO on julkaissut kansainväliset suositukset miehistön vaihtojen suorittamiseen:

RECOMMENDED FRAMEWORK-SAFE CREW CHANGES

BIMCO on avannut osan koronavirusepidemiaa käsittelevistä kotisivupalveluista yleisölle:

BIMCO COVID 19 INFO

BIMCO on myös julkaissut mm. aikarahti ja hakurahtisopimuksille “Infectious or Contagious Diseases Clauses”.

BIMCO Coronavirus and crew restrictions; what to keep in mind

BIMCO on tehnyt julisteita, joita suositellaan olevan esillä laivassa, maihin kulkusillan molemmissa päässä (laivalla ja satamassa). Julisteita voi tulostaa A3 ja A4 koossa ja löytyvät linkin kautta.

BIMCO COVID 19 publications

Kansainvälisten satamien koronatilanteesta saa tietoa esimerkiksi Wilhelmsenin ylläpitämästä COVID-19 Global Port Restrictions kartasta:

COVID-19 Global Port Restrictions Map.

Miehistönvaihtoihin liittyvästä tilanteesta kansainvälisesti, sekä satamien tilanteesta maittain löytyy tietoa Inchcape Shipping Services ylläpitämältä sivustolta :

Coronavirus (COVID-19) Port / Country Implications

Merityövälitys Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimii normaalisti ja palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@te-byrån.fi.