Innergräns­bevakning återställs från den 28.12. mellan Finland och alla Schengenländer – resenärernas förutsättningar att komma till landet blir strängare

23. december 2021

På grund av det snabba spridandet av den nya virusvarianten har Finlands regering linjerat, att innergränsbevakning tas i bruk vid gränserna från tisdagen den 28.12.2021 mellan Finland och alla Schengenländer. Beslutet är i kraft till den 31.1.2022.

Utländska resenärer som anländer till Finland krävs ha både intyg på total vaccinationsserie eller intyg över att inom sex månader ha haft covid-19-sjukdomen OCH intyg över ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19-testresultat.

Kravet berör till den 31.12.2021 personer som födds år 2005 eller tidigare och från 1.1.2022 år 2006 eller tidigare.

Negativt 48h testresultat förutsättes inte av finska medborgare, utländska personer som permanent bor i Finland, och personer som har ett tvingande skäl t.ex. pga. av familj för att komma in i landet. Alla resenärer, inklusive finska medborgare, bör dock följa förutsättningarna som ingår i lagen om smittosamma sjukdomar och regionförvaltningens beslut, dvs. bör ha intyg om total vaccinationsserie eller intyg över att inom sex månader ha haft covid-19-sjukdomen, eller intyg om max. 72 timmar gammalt negativt test.

Numera går det att visa läkarintyg om att man tidigare haft covid-19-sjukdomen istället för EU:s covidintyg. Ifall man har medicinsk orsak att inte kunna ta vaccin, bör man kunna bevisa det med läkarintyg och ha intyg om ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19-testresultat.

Undantagsvis, kan personer som reser i trafiken mellan Norrtälje kommun (Kapellskär) och Åland istället för ovannämnda intyg visa upp ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, ett intyg över att ha insjuknat i covid-19 för mindre än sex månader sedan eller ett intyg över negativt covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland.

Linjeringarna berör inte kryssningsresenärer som inte varit i land i ett annat land. Sjöfarare och försörjningsberedskapskritisk logistikpersonal kan fortsättningsvis resa till Finland utan restriktioner.

Tilläggsinfo angående restriktioner hittas på Gränsbevakningsväsendets sidor som uppdateras kontinuerligt. Det rekommenderas att följa med myndigheternas meddelanden.