Vesikuljetuspoolin varautumisseminaari: Huoltovarmuus muuttuvassa toimintaympäristössä

31. lokakuuta 2019

Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli järjesti vuosittaisen varautumisseminaarinsa Kansallissalissa 30.10.2019. Esille nousivat erityisesti muuttuvan toimintaympäristön tuomat haasteet huoltovarmuudelle sekä eri toimijoiden uhkatilanteisiin varautumisen ja harjoittelun tärkeys.

Vesikuljetuspooli on Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen ja Logistiikkasektorin ohjauksessa toimiva valtakunnallinen varautumisorganisaatio. Vesikuljetuspoolin viisi toimialaa ovat: varustamot, satamaoperaattorit, satamat, huolinta sekä uudisrakennus ja huolto- ja korjauspalvelut.

Suomelle merikuljetusten toimivuus kaikissa oloissa on elinehto. Merikuljetuksin hoidetaan Suomen viennin määrästä 90 % ja tuonnista 80%.  Vesikuljetuspoolin tavoitteena on varmistaa, että huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tavaravirtojen merikuljetukset, käsittely satamissa ja jatkokuljetukset asiakkaille toimivat kaikissa olosuhteissa.

Helsingissä sijaitseva perinteikäs Kansallissali täyttyi keskiviikkona ääriään myöten seminaariin osallistuvista vieraista, joiden joukossa oli edustettuina puolustusvoimat, viranomaiset ja merilogistiikan eri toimijat. Tilaisuutta isännöivät Vesikuljetuspoolin puheenjohtaja Tiina Tuurnala ja poolisihteeri Juha Savisaari.

Päivän aikana kuultiin mielenkiintoisia esityksiä merilogistiikan huoltovarmuuteen liittyen. Puheenvuoroja kuultiin raja- ja meriturvallisuudesta, vesikuljetusten turvaamisesta poikkeusoloissa, hybridiuhkista merikuljetuksiin liittyen, merenkulun kyberturvallisuudesta, sekä ISM järjestelmistä. Lisäksi seminaarin aikana käsiteltiin vesikuljetuspoolin kehitteillä olevaa uutta strategiaa. Yleisön osallistuminen oli aktiivista ja keskustelua käytiin vilkkaasti.

Esityksissä korostuivat muuttuvan toimintaympäristön tuomat haasteet. Teknologinen kehitys, poliittinen tilanne ja ilmastonmuutos luovat uudet toimintaperiaatteet ja haasteensa turvallisuuden sekä huoltovarmuuden kannalta. Etukäteen varautuminen häiriöihin ja riskien huomioiminen on tärkeää läpi koko logististenketjujen. Asiantuntijat alleviivasivat toimivien järjestelmien, prosessien hallinnan ja harjoitusten järjestämisen tärkeyttä. Myös nopea reaktiokyky häiriötilanteissa ja sujuva yhteistyö eri toimijoiden ja viranomaisten välillä on ensisijaisen tärkeää. Viranomaisten esitelmissä korostettiin, että häiriötilanteisiin ja uhkiin varautuminen tulee nähdä kannattavana investointina.

 

 

 

 

 

Lisätietoja antaa: Poolisihteeri Juha Savisaari  juha.savisaari@shipowners.fi

 

Juha Savisaari
Poolisihteeri

Juha Savisaari toimi poolisihteerinä Huoltovarmuusorganisaatiossa.
+358 520 1694 juha.savisaari@shipowners.fi