Tiedotteet

Uusi selvitys koronan vaikutuksista Suomen merikuljetuksiin – kriisi korosti merikuljetusten merkitystä

Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli ja Suomen Varustamot ry ovat julkaisseet selvityksen koronan vaikutuksista Suomen merikuljetuksiin. Koronapandemia vaikutti yhteiskunnan toimintoihin laajasti samalla testaten toden teolla huoltovarmuustoimintaa. Kriisi haastoi sekä yrityskentän toimijoiden että viranomaisten kyvyn reagoida muutoksiin. Koronapandemia ja sen moninaiset seurannaisvaikutukset ovat tuottaneet poikkeuksellisia häiriöitä monien aiemmin itsestään selviksi koettujen arkipäiväisten toimintojen jatkuvuudelle, niin myös merikuljetuksiin. Suomen…

21. joulukuuta 2022 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

IMO:n MEPC 79 kokouksessa käsiteltiin maailmanlaajuisia päästövähennys­keinoja merenkulkuun

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ympäristönsuojelukomitea kokoontui 12.–16.12.2022. Kokous järjestettiin Lontoossa IMO:n päämajassa ensimmäistä kertaa sitten koronapandemian alkamisen. Pääaiheina olivat keinot kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja IMO:n alustavan kasvihuonekaasustrategian päivitys. IMO:n tämänhetkisen kasvihuonekaasustrategian mukaan maailmanlaajuisen merenkulun tavoitteena on vähentää päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Jäsenmaat ovat sitoutuneet strategian kunniahimotason nostamiseen.  Varustamoelinkeinon itse asettama tavoite on hiilineutraaliuden…

19. joulukuuta 2022 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää