Press­meddelanden

Finska flaggan hissas i aktern på Viking XPRS – ”En stor händelse”

Viking Lines ställning som Finlands största arbetsgivare inom sjöfarten stärks när Viking XPRS som går mellan Helsingfors och Tallinn i dag förs in i Finlands fartygsregister. ”Omflaggningen är enormt viktig för den finländska sjöfarten”, säger Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas. Finska flaggan hissas i dag i aktern på Viking XPRS vid en högtidlig ceremoni, då fartyget…

8. mars 2023 - Viking Line Abp Läs mera

8.3. firar vi internationella kvinnodagen – vi uppmuntrar kvinnor att söka sig med till sjöfartsbranschen!

Internationella kvinnodagen firas runt om i världen den 8.3. Inom sjöfarten utgör kvinnor cirka två procent av arbetskraften internationellt. Siffran ökar dock och ansträngningar görs för att uppmuntra fler kvinnor att komma in i sektorn. I Finland utgör kvinnor hela 20 procent av sjöfarare. Ämnet är allt mer aktuellt inom sjöfarten, eftersom det råder brist…

8. mars 2023 - Rederierna i Finland Läs mera