8.3. firar vi den internationella kvinnodagen!

8. mars 2024

Bild: Viking Line Abp

Den internationella kvinnodagen firas runt om i världen den 8 mars. Internationellt är andelen kvinnor inom arbetskraften i sjöfarten cirka två procent. Antalet växer dock och ansträngningar görs för att uppmuntra fler kvinnor till branschen. Cirka 20 procent av sjöfarare i Finland är kvinnor.

Ämnet blir allt mer aktuellt inom sjöfarten, eftersom det råder en växande brist på sjöfarare både här i Finland och runt om i världen. Sjöfarten är en mångsidig bransch som erbjuder många karriärmöjligheter. Nu behöver den internationella industrin verkligen arbetare, och det finns intressanta jobb från land till sjöss. Den maritima industrin vill ha alla de bästa talangerna, inklusive den potential som kvinnor har att erbjuda branschen.

Internationella sjöfartsorganisationer, med början i FN:s sjöfartsorganisation IMO, ägnar alltmer uppmärksamhet åt anställning av kvinnor i branschen. Förra året firades det för första gången den 18 maj den internationella dagen för kvinnor inom sjöfartsbranschen, som lotsades av IMO. Syftet med dagen är att främja rekrytering och behålla kvinnor inom sjöfartsbranschen, samt att lyfta kvinnornas profil till sjöss och att stödja arbetet inom jämlikhet mellan könen inom sjöfarten.

Förra året publicerade rederiernas internationella paraplyorganisation, International Chamber of Shipping (ICS), som representerar mer än 80 % av världens handelsflotta, den första guideboken om mångsidighet och inkludering. ICS har tidigare utvecklat ett onlineverktyg skräddarsytt för företag inom sjöfartsbranschen, som kan användas för att utveckla metoder relaterade till mångfald. Verktyget finns på https://www.ics-shipping.org/maritime-diversity-and-inclusion-charter/.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har stöttat kvinnor inom sjöfarten sedan 1988 på flera sätt. IMO uppmuntrar kvinnor att söka sig till branschen och stödjer kvinnor speciellt i utvecklingsländer med olika stipendier till sjöfartsnäringen. IMO har stött upprättandet av organisationer som Women in Maritime Associations (WIMAs). https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx

WISTA, det vill säga Women’s International Shipping and Trading Association, är en internationell organisation vars uppdrag är att attrahera och stödja kvinnor inom sjöfart, logistik och handelssektorn. WISTA är även verksamt i Finland. https://wistainternational.com/association/wista-finland/

Rederierna i Finland