2022 – ETT REKORDÅR FÖR WASALINE TROTS ATT FÖRSTA KVARTALET PÅVERKADES AV RESTRIKTIONER

23. februari 2023

Trots att det under första kvartalet 2022 förekom inreserestriktioner, som påverkade resandet negativt,
ökade omsättningen med 78,6% jämfört med 2021. Passagerarsidans omsättning ökade med 150,7 % och
passagerarvolymen ökade med 149 %. Fraktens omsättning ökade med 7,7 %. Fraktenheterna ökade med
4,4 %.

Avgångarna ökade med 14% till 1 133 avgångar. Antalet passagerarfordon ökade med 126%.

Bränslekostnaderna ökade med 55,3 % och uppgick till 5,97 miljoner €. Kostnader för löner och
anställningsförmåner ökade med 37,5%.
Rörelseresultatet uppgick till +3,3 miljoner euro.

TRAFIKSTATISTIK
(st om ej annat anges) 2022 2021
Avgångar 1 133 990
Passagerare 267 757 107 659
Passagerarfordon 55 661 24 590
Fraktenheter 22 191 21 259

NYCKELTAL
(1000 €) 2022 2021
Omsättning 29 293 16 433
Rörelseresultat 3 294 686
Rörelseresultat % 11,2 % 4,2 %
Soliditet 63,05 % 73,38 %

”Vi har på alla sätt ett historiskt verksamhetsår bakom oss då vi nu har första hela året bakom oss med det
nya fartyget Aurora Botnia i trafik. Vi har kontinuerligt förbättrat vår produkt och både fartyg och
besättning har överträffat alla förväntningar på alla segment. Under året har vi lyckats reducera
energikonsumtionen med 21% per resa och CO2 utsläppet har minskat 19,6%. Det goda resultatet möjliggör
fortsatta miljösatsningar mot målet att vara klimatneutrala 2030”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Tilläggsuppgifter
VD Peter Ståhlberg, peter.stahlberg@wasaline.com tel. +358 40 559 2353