8.3. firar vi internationella kvinnodagen – vi uppmuntrar kvinnor att söka sig med till sjöfartsbranschen!

8. mars 2023

Internationella kvinnodagen firas runt om i världen den 8.3. Inom sjöfarten utgör kvinnor cirka två procent av arbetskraften internationellt. Siffran ökar dock och ansträngningar görs för att uppmuntra fler kvinnor att komma in i sektorn. I Finland utgör kvinnor hela 20 procent av sjöfarare.

Ämnet är allt mer aktuellt inom sjöfarten, eftersom det råder brist på sjöarbetskraft både här i Finland och runt om i världen. Sjöfarten är en mångsidig, internationell bransch med flera möjligheter. Nu finns det ett verkligt behov av anställda, och det erbjuds intressanta jobb från land till hav. Också sjöfartssektorn vill dra nytta av det bästa kunnandet, inklusive den potential som kvinnor har att erbjuda.

Internationella sjöfartsorganisationer såsom IMO, ägnar allt större uppmärksamhet åt kvinnors sysselsättning inom sektorn. Förra året lanserade IMO för första gången den internationella dagen för kvinnor inom sjöfartssektorn som firas den 18. maj. Syftet med dagen är att främja rekrytering och bibehållande av kvinnor inom sjöfartssektorn, samt att höja kvinnors profil till sjöss och stödja arbetet med att rätta till den nuvarande obalansen mellan könen inom sjöfarten.

International Chamber of Shipping (ICS), som representerar mer än 80% av världens handelsflotta, publicerade sin första handbok om mångfald och inklusion i början av året. ICS har tidigare utvecklat ett skräddarsytt onlineverktyg för företag inom sjöfarten för att hjälpa till att utveckla mångfaldspraxis. Verktyget kan hittas på https://www.ics-shipping.org/maritime-diversity-and-inclusion-charter/.

Den europeiska paraplyorganisationen för rederier ECSA anordnar ett webinarium om jämställdhet inom sjöfarten för att fira kvinnodagen. Webinariet är ett Linked in Live-evenemang den 8.3 kl. 16.30 finsk tid och öppet för alla. Mer information och en länk för att delta finns på: https://www.ecsa.eu/news/event-gender-equity-shipping.

Bild: Langh Ship