Aalto Shipping Company blev medlem i Rederierna i Finland

7. maj 2018

Det nya finska rederiet Aalto Shipping Company har blivit medlem i Rederierna i Finland Rf. Med den nya medlemmen stiger föreningens medlemsantal till 26 rederier.

Aalto Shipping Company har börjat sin verksamhet under det här året och skaffat två stycken moderna isförstärkta torrlastfartyg till sin flotta. Fartygen skall flyttas under finländsk flagg under de kommande månaderna.
De två nya fartygen skall namnges m/s ”Aurora” och m/s ”Bothnia” under finsk flagg. Dessa är systerfartyg med varandra och byggdes i Holland år 2002. Fartygens lastkapacitet är 7 750 ton (dwt). Fartygens totala längd är ca. 120 meter och de är väldigt energieffektiva gällande bränsleförbrukning.

Företaget grundades av Tatu Laurila, Michael Schröder och Matti Jerkkola, och rederiets verksamhet finansieras i detta skede av finanskoncernen Taaleri. Företaget kommer att fokusera på att äga, bemanna och underhålla isförstärkta torrlastfartyg, containerfartyg och ro-ro fartyg.

Rederierna i Finland