Användning av ansiktsmasker under båtresan – rederiernas gemensamma rekommendation

14. augusti 2020

Rederierna i Finland rekommenderar användning av ansiktsmasker under båtresan i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd. Resenärerna ska vara redo att använda en mask t.ex. när de stiger ombord och stiger i land, och i andra situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd.

Resenärerna rekommenderas att hålla masken tillgänglig under hela resan, så att den kan tas i bruk då trängsel uppstår. På alla fartyg som avgår från Finland finns det engångsmasker att köpa.

Ansiktsmasker är ett sätt att förhindra coronaviruset från att sprida. Det viktigaste är fortfarande att man inte reser ifall man är sjuk eller har symtom. Därtill är det ytterst viktigt att hålla ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk samt undvik att röra ansiktet.

I hamnarna och ombord på fartygen har man tagit omfattande åtgärder för att hindra coronaviruset från att spridas. Fartygen är inte fullbokade utan antalet passagerare är 50-75 procent av dess kapacitet. Ombord och i hamnen påminns resenärerna regelbundet om säkerhetsavstånden och handhygien, och det erbjuds möjlighet att tvätta och desinficera händerna.

De av Rederierna i Finland utgivna maskinstruktionenar är i linje med de nationella och regionala rekommendationerna och justeras vid behov.

Institutet för hälsa och välfärd, rekommendation om användning av ansiktsmasker för medborgare:

https://thl.fi/web/thlfi-sv/-/thl-rekommenderar-ansiktsmask-for-att-skydda-andra-handtvatt-och-sakerhetsavstand-ar-de-viktigaste-satten-att-forebygga-coronasmitta

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden