Året 2022 stakade ut kursen för Viking Lines hållbarhet långt in i framtiden

6. april 2023

Ibruktagandet av nya klimatsmarta Viking Glory och försäljningen av två gamla fartyg var milstolpar i Viking Lines hållbarhetsarbete under fjolåret. Regelverket för fartygsutsläpp skärps, och rederiet visar vägen mot utsläppssnålare sjöfart för hela sektorn. Viking Lines hållbarhetsåtgärder under 2022 och synpunkter på sjöfartens framtid har sammanställts i en färsk hållbarhetsrapport.

Under 2022 skedde förändringar i Viking Lines fartygsflotta som kommer att ha långsiktig inverkan på rederiets totala utsläpp. Nya klimatsmarta Viking Glory tillkom till fartygsflottan i början av mars, och de två äldsta fartygen M/S Amorella och M/S Rosella såldes.

Viking Lines färger bärs nu av fem fartyg, av vilka Viking Glory och Viking Grace använder flytande naturgas som bränsle. Den klimatsmarta fartygsduon har beredskap att övergå till förnybart eller syntetiskt framställt bränsle, när sådant finns att tillgå i tillräcklig mängd och till ett ekonomiskt hållbart pris.

”Utsläppen per sjömil från våra fartyg har minskat med nästan en tredjedel under de senaste 15 åren. I och med att vi förnyat vår fartygsflotta och investerat i ännu klimatsmartare teknik kommer utsläppen att fortsätta minska också under de kommande åren”, säger Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg.

”I projektet Decatrip har vi siktet ställt längst in i framtiden. Vi utforskar möjligheterna att mellan Åbo och Stockholm skapa en så kallad grön korridor, längs vilken gods och passagerare skulle transporteras klimatneutralt. Våra partners i projektet är Rauma Marine Constructions, Åbo Akademi och Kempower.”

Utsläppsbegränsningarna för sjöfarten kommer att skärpas kraftigt. Rederier som är verksamma på europeiska vatten påverkas under kommande år dels av Fit for 55-programmet som är ett led i EU:s gröna omställning, dels av utsläppshandelssystemet och dels av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s strategi för minskning av växthusgasutsläppen.

”I och med de skärpta miljökraven i Europa blir det ekonomiskt ohållbart att fortsätta med rederiverksamheten enligt samma gamla modell. Rederierna måste kunna minska sina utsläpp betydligt, och det lyckas inte utan att man övergår till utsläppssnålare och i slutändan till icke-fossila bränslen. Vi här på Viking Line jobbar proaktivt inför förändringen och är redan nu föregångare när det gäller klimatsmarta lösningar”, säger Dani Lindberg.

Sjöfarten på Östersjön har en viktig roll i hela det transeuropeiska transportnätet och godstrafiken. Under 2022 seglade tre av Viking Lines fartyg under finsk flagg, och i mars 2023 överfördes också Viking XPRS till Finlands fartygsregister. I fjol transporterade rederiet 1,5 miljoner ton gods och betjänade närmare fem miljoner passagerare.

”Särskilt i det nuvarande världsläget är det viktigt med tanke på försörjningsberedskapen att Finland har en konkurrenskraftig inhemsk rederisektor. I ett vidare perspektiv sker cirka 90 procent av den globala handeln sjövägen, och nästan alla industrigrenars värdekedjor innefattar sjötransporter. Att vara bland de första som tar fram och inför nya lösningar är alltså verkligt viktigt och något som har stor inverkan.”

Axplock ur Viking Lines hållbarhetsrapport 2022

  • Starten för Viking Glory i mars minskade Viking Lines miljöpåverkan på linjen Åbo–Mariehamn–Stockholm ytterligare. Fartygets fraktkapacitet är 66 procent större jämfört med föregångaren Amorella, men koldioxidutsläppen beräknas vara över en fjärdedel mindre jämfört med Amorella.
  • M/S Amorella som byggdes 1988 och M/S Rosella som byggdes 1980 såldes båda.
  • Viking Line sysselsatte 2 428 personer, varav 1 927 var bosatta i Finland. I löner betalades drygt 100 miljoner euro.
  • På Viking XPRS, Viking Grace och Viking Glory tillvaratogs 1 300 ton matavfall, som genererade 99 000 kubikmeter biogas. Det motsvarar 112 000 liter bensin.
  • På fartygen samlade man in 286 ton glas. Vid glastillverkning av återvunnet glas är energiåtgången 20 % mindre än vid glastillverkning av sand, soda och kalk.
  • Vid Finnish Travel Gala valdes Viking Line både till Årets hållbara aktör och till Årets transportbolag. Det som vägde tungt vid båda valen var rederiets långsiktiga investeringar i miljövänlig teknik och i innovationer som förnyar passagerarupplevelsen.
  • Enligt undersökningen EPSI Rating har Viking Line de nöjdaste och trognaste kunderna av alla utövare av persontrafik i Finland. Rederiet toppar också hållbarhetsindex för persontrafik i undersökningen.

Här hittas hållbarhetsrapporten

Mer information:

Dani Lindberg, hållbarhetschef

dani.lindberg@vikingline.com, tfn +358 18 270 00

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 51