Årets praktikfartyg är Finntide

24. februari 2021

Årets praktikfartyg 2020 är Finnlines rederiets Finntide. Finntide med bemanning fick beröm av praktikanterna för en trevlig atmosfär ombord.

Valet grundas på den feedback som studeranden som varit på handledd fartygspraktik givit under det gånga året. Priset utdelas av PraktikKvarnen, som koordinerar praktikplatser på finländska fartyg. Året 2020 förverkligades ca. 800 praktikplatser. I tillägg till koordinering av praktikplatser, fungerar Kvarnen som en länk mellan sjöfartsskolorna och rederierna, samt informerar skolorna och rederierna angående praktiksituationen inom sjöfarten.

Grattis till vinnaren!

I bilden: Bernt Lindell (Kvarnen), Juuso Kinnunen (Finnlines), Fanni Säteri (Kvarnen) och Petri Laitinen (Finnlines).

 

Jenna Behm
Verksamhetsledare

Jenna ansvarar för PraktikKvarnens verksamhet. +358 80 095006 jenna.behm@shipowners.fi