Årets praktikfartyg är MV Baltic Amelie

4. februari 2022

Årets praktikfartyg 2021 är Rederi Ab Nathalie rederiets MV Baltic Amelie. Fartyget fick beröm av god trivsel och gemenskap ombord.

Årets praktikfartyg väljs på basen av feedbacken som praktikanterna under gångna året givit efter sin praktikperiod. Baltic Amelie fick flera positiva kommentarer angående bland annat hur studeranden blivit bemötta ombord och om hur besättningen handledde praktiken.

Priset delades ut på fartyget i Åbo den 3.2.2022. Fartygets befälhavare Daniel Avellan tog emot priset. Avellan betonade att priset hör till hela besättningen.

 

I bilden från vänster; praktikant Antti Haapanen, befälhavare Daniel Avellan, Kvarnens verksamhetsledare Fanni säteri och maskinchef Juha Westerlund.

 

Vi har satsat på att ta med praktikanterna som en del av gänget. Dessutom får praktikanterna göra mycket olika saker, och vi frågar vad de är intresserade i att jobba med.” säger Avellan. På Baltic Amelie kan studeranden även göra allmäntjänstpraktik, dvs. jobba mångsidigt med både däck och maskin uppgifter.

Priset delas ut av Sjöfartens PraktikKvarn som koordinerar praktikplatser åt sjöfartsstuderanden, i samarbete med sjöfartsskolorna och rederierna.

Praktik är en väldigt viktig del av sjöfartsutbildningen. Studeranden lär sig mycket inför sitt blivande yrke, men de lär sig också känna kulturen och livet ombord. Det lönar sig för rederierna att satsa på praktikhandledning, eftersom studeranden ju är deras framtida arbetskraft och besättningens kommande kolleger.” påpekar Fanni Säteri, verksamhetsledare vid PraktikKvarnen.

Grattis Baltic Amelie och RABN!

 

 

Jenna Behm
Verksamhetsledare

Jenna ansvarar för PraktikKvarnens verksamhet. +358 80 095006 jenna.behm@shipowners.fi