Biobränsle minskar klimatpåverkan från en Grön konferens till havs med 90 procent

26. februari 2024

Viking Lines senaste hållbarhetsinnovation Grön konferens till havs minskar växthusgasutsläppen från en konferensresa med i medeltal 90 procent och svarar på miljömedvetna företagskunders önskemål. Årligen reser cirka 600 000 grupp- och konferensresenärer med Viking Lines fartyg, och samtliga element som ingår i en sjökonferens har nu genomgått en ingående hållbarhetsgranskning.

Sjökonferenserna har återfått sin tidigare popularitet efter pandemiåren. I år ökar Viking Lines konferenskapacitet på Helsingforslinjen ytterligare, då Viking Cinderella återvänder till Finland som par till Gabriella. På Viking Lines fartyg arrangeras sjökonferenser oftast för grupper på mindre än 30 personer, men möten för 300–500 personer förekommer också ofta. Ibland kan stora sjöseminarier ha ända upp till tusen deltagare.

Nu lanserar Viking Line Gröna konferenser till havs, som är ett nytt hållbart alternativ för konferensarrangörer. Växthusgasutsläppen per deltagare är i medeltal 90 procent mindre vid en Grön konferens till havs än vid den normala konferensprodukten. Gröna sjökonferenser erbjuds på det klimatsmarta fartygsparet Viking Glorys och Viking Graces samtliga avgångar på Åbolinjen.

”Våra kunder väljer sjökonferenser framför allt för att dessa kombinerar arbete och nöje på ett kostnadseffektivt sätt, håller gruppen samlad och samtidigt svarar på människornas behov av fysiska möten, som blivit starkare under de senaste åren. Genom vår nya konferensprodukt kan vi erbjuda allt det här på ett sådant sätt att klimatavtrycket från konferensresan är litet”, säger Head of Sales Philip Sjöstrand på Viking Line.

”Att utsläppen från en Grön konferens till havs är lägre beror på att kunderna som valt en sådan reser med förnybart biobränsle. Dessutom har vi gjort en ingående hållbarhetsgranskning av de övriga elementen som ingår i en konferensresa. På våra fartyg arrangeras årligen över 19 000 grupp- och konferensevenemang med sammanlagt cirka 600 000 deltagare. Det innebär att varje val som ökar hållbarheten har stor betydelse”, säger Head of Customer Experience Marika Immonen på Viking Line.

För alla som deltar i Viking Lines konferenser märks de hållbara valen bland annat i att konferensavdelningen serverar ekologiskt kaffe och te, att informationen företrädesvis ges digitalt i stället för i tryckt form, att restaurangerna använder lokalt producerade råvaror och följer ett säsongstänk samt målmedvetet går in för att minska matsvinnet. Allt avfall som uppkommer på Viking Lines fartyg återvinns, och på de flesta fartygen recirkuleras matavfallet som råvara för biogas.

Viking Lines företagskunder engagerades genast från början i arbetet med att ta fram Gröna konferenser till havs. Konferensarrangörer som väljer paketet får en rapport över resans klimatavtryck om de så önskar.

”Företagens hållbarhetsmål skärps år för år, och även för medarbetarna blir det allt viktigare att deras egen arbetsgivares verksamhet är hållbar. Genom att välja en Grön konferens till havs är konferensarrangören med bland föregångarna och kan vara säker på att utsläppen från konferensen har minimerats. Redan förra sommaren började vi erbjuda våra fritidsresenärer möjligheten att välja biobränsle”, säger Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg.

Viking Lines miljöresa

1980-talet

• Viking Line slutar använda giftiga bottenfärger och dykare börjar rengöra fartygens botten.

• Återvinning av avfall ombord på fartygen börjar.

• Den första landströmsanslutningen tas i bruk i Stockholm. Numera används landström även i Helsingfors, Mariehamn och Tallinn.

1990-talet

• Svaveldioxidutsläppen minskar genom övergång till lågsvavligt bränsle.

• Fartygens avloppsvatten börjar behandlas på land.

• Kallt havsvatten börjar användas för att kyla luften ombord på fartygen, och fartygens luft värms med hjälp av energi från avgaserna.

2000-talet

• Viking Line blir det första rederiet i världen att använda Humid Air Motor-metoden för att minska kväveoxidutsläppen. Genom att använda havsvatten för kylning sänks motorernas förbränningstemperatur.

• Kväveoxidutsläppen minskar på Viking Cinderella när katalysatorer installeras på fartyget.

• Återvinning av organiskt avfall börjar på Viking XPRS.

2010-talet

• Det nya fartyget Viking Grace använder helt svavelfri flytande naturgas som bränsle. Det klimatsmarta fartyget minskar kväveutsläppen med 85 % och växthusgasutsläppen med 15 % jämfört med ett oljedrivet fartyg. Partikelutsläppen med LNG är praktiskt taget noll.

• Viking Grace testar ett rotorsegel och blir därmed världens första hybridfartyg som använder både LNG och vindkraft. Fartyget utrustas med ett energiåtervinningssystem som omvandlar överskottsvärme till elektricitet.

2020-talet

• Strömningsstabilisatorer installeras på Viking Gabriella och Viking XPRS, vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

• Det nya fartyget Viking Glory sätts i trafik i mars 2022. Fartygets motorer möjliggör optimering av bränsleförbrukningen och genererar inga svavelutsläpp.

• Tack vare Viking Glorys Azipod-roderpropellersystem kan man smidigt manövrera fartyget vid hamnmanövrer, vilket sparar tid och bränsle. Fartygets skrovform minskar vågbildning och bränsleförbrukning.

• Viking Glory är också en föregångare när det gäller att utnyttja spillkyla från LNG. Energisystemet för återvinning genererar upp till 40 % av fartygets elbehov för passagerarfunktioner.

• Viking Line börjar erbjuda Viking Glorys och Viking Graces passagerare möjligheten att köpa biogas motsvarande deras resas förbrukning och därmed minska utsläppen som deras resa orsakar med i medeltal 90 procent. Sedan början av 2024 ingår klimatkompensation också i det Gröna konferenspaketet, som kan köpas för konferensresor på Åbolinjen.

Mer information:

Philip Sjöstrand, Head of Sales

philip.sjostrand@vikingline.com, tfn +358 400 667 868

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 51