Bit i horisonten! II – En gemensam vision om sjöfartens framtida kunnande

1. februari 2019

Bit i Horisonten! II diskussionstillfället anordnades den 30.1.2019 i Helsingfors. Tillfället ordnades för andra gången och samlade igen ihop sjöfartens centrala aktörer för att diskutera framtidens behov för kunnande och utbildning då verksamhetsmiljön i sjöfarten förändras. Nu fokuserades det på visualisering av framtiden.

Tillfället öppnades av Rederierna i Finlands verkställande direktör Tiina Tuurnala, efter vilket sjöfartens framtid granskades från olika perspektiv. Elever från Sjöfartsgymnasiet i Åbo berättade om sina framtidsförväntningar och Sauli Ahvenjärvi (SAMK) föredrog om internationella trender i skolning. Ledande sakkunnige Sinikka Hartonen (Rederierna i Finland) presenterade en framtidsvision som Rederierna i Finland och Transport- och kommunikationsverket Traficom tillsammans uppgjort på basen av diskussionerna i förra Bit i Horisonten tillfället och som vidare utvecklades under dagens diskussioner.

Visionen grundar sig på tanken om en säker, hållbar och effektiv sjöfart med hjälp av människornas kunskap, och som stöds av teknologi. Denna underliggande idé är omgiven av olika områden av framtida kompetenser: grundläggande sjöfartskunskaper, nätverks intelligens, cybersäkerhet, inkluderande teamarbete och interaktionsförmåga, samarbetande ledarskap och miljömedvetenhet.

Andra ämnen som behandlades i diskussionerna var bland annat ledarskapets utvecklingsbehov, karriärstigar inom sjöfart, behörighetskrav och branschens attraktivitet som yrkesval.

Främjandet av sjöfartens synlighet och kännedom ansågs vara viktigt för att attrahera kunnig arbetskraft också i framtiden. En förutsättning för detta är vidare samarbete och informationsutbyte inom branschen. Dessutom borde utbildningen utvecklas i en alltmer flexibel, mångsidig och internationell riktning för att svara på de kraven som den ändrande verksamhetsmiljön ställer. Fjärrstyrningens effekter på behörighetskrav ansågs vara svåra att förutse, då området ännu utvecklas.

Den gemensamma tanken var att ledarskap inom sjöfart kräver allt mer samarbetes- och interaktionsförmåga. Feedback och att kunna motivera sina medarbetare ansågs vara allt viktigare. Dessutom borde olika karriärstigar stödjas i alla de olika skedena av arbetslivet. Också karriärmöjligheter som täcker hela sjöfartsklustret borde betonas.

Deltagandet i diskussionerna var väldigt aktivt och det rådde samtycke om att utvecklingsarbetet borde fortsätta för att understöda den finländska sjöfartens kunskapsnivå och konkurrenskraft också i framtiden.