Bit i Horisonten! II – Utveckling av sjöfartens framtida kunnande och utbildning fortsätter!

8. januari 2019

Arbetet för att utveckla sjöfartens framtida kunnande och utbildning fortsätter! I förra augusti samlade det första Bit i Horisonten! -tillfället ihop sjöfartens centrala aktörer för att diskutera behoven på framtidens kunnande och utbildning. Som följd till diskussionerna i augusti, anordnar Rederierna i Finland i samarbete med Transport- och kommunikationsverket Traficom Bit i Horisonten II -diskussionsfället den 30.1.2019 i Helsingfors.

Syftet är att tillsammans visionera framtidens sjöfart och utvecklingen av sjöfararens arbete, samt fundera över hurdana nationella åtgärder som krävs då behoven för kunnande inom sjöfarten förändras.

Tillfället är finskspråkigt, men materialet är på engelska och man kan delta i diskussionerna också på svenska.

Anmälningar via länken nedan till den 18.1.2019.

Anmälning har avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare information och program:

https://shipowners.fi/suomen-varustamot-ry/tiedotteet/