Björn Blomqvist som ny ordförande för Rederierna i Finlands styrelse och erkännandepris till Jorma Kämäräinen

1. december 2023

Bild: Tiina Tuurnala, VD för Rederierna i Finland, Jorma Kämäräinen, ex. ledande sakkunnig på Traficom och Björn Blomqvist, VD för Rederi Ab Eckerö.

Vid Rederierna i Finlands styrelsens höstmöte den 30 november 2023 valdes Björn Blomqvist, VD för Rederi Ab Eckerö aktiebolaget, till ny ordförande för den kommande tvåårsperioden. Han har varit VD för Rederi Ab Eckerö sedan 2004, samt vice ordförande i Rederierna i Finland åren 2021–2023 och styrelsemedlem sedan 2008. Blomqvist har representerat Rederierna i Finland i styrelsen för ECSA, rederiernas paraplyorganisation, sedan 2021. Till vice ordförande valdes Thomas Doepel /Finnlines, Jan Hanses /Viking Line Abp och Antti Partanen /Rederie Ab Nathalie.

Rederierna i Finland rf årets 2023 erkännandepris tilldelades Traficoms ledande sakkunnig Jorma Kämäräinen.

Kämäräinen har haft en lång karriär som tjänsteman och har haft en betydande roll i utarbetandet av sjöfartsbestämmelser, bl.a. med att lyfta fram den finska sjöfartens särdrag som ska beaktas i internationell reglering. Hans avsevärda expertis och kompetens är uppskattad över hela världen.

Som teknologie doktor har Kämäräinen utmärkt sig i sin arbetskarriär särskilt i frågor som berör sjöfartens luftskydd, men under sin långa yrkesverksamma karriär har han också skött många ärenden som berör vintersjöfart och isklassificering. Erkännandepriset delades ut den 30 november 2023 i Helsingfors Nationalsal. Styrelsen för Rederierna i Finland rf delar årligen ut ett erkännandepris för det arbete som utförts för finsk sjöfart.

Rederierna i Finland vill också tacka Mikki Koskinen för hans utmärkta jobb som ordförande.

 

Bild: Som festtalare framhöll riksdagsledamot, ordförande för Samlingspartiet riksdagsgrupp, Matias Marttinen, sjöfartens ökade betydelse i den förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska situationen.

 

Den nya styrelsen för Rederierna i Finland utvald i höstmötet den 30.11.2023:

 

Ordförande: Björn Blomqvist, Rederi Ab Eckerö

Vice ordföranden: Thomas Doepel, Finnlines, Jan Hanses, Viking Line Abp ja Antti Partanen, Rederi Ab Nathalie.

 

Styrelsemedlemmar                                                                    Suppleanter

Hanses Jan, Viking Line Abp                                                       Boijer-Svahnström Johanna, Viking Line Abp

Koskinen Matti-Mikael, ESL Shipping Oy                                  Ruda Petter, ESL Shipping Oy

Blomqvist Björn, Rederi Ab Eckerö                                            Donning Bo-Gustav, Rederi Ab Eckerö

Grönstrand Sebastian, Navidom Oy                                          Varpio Mikko, OSM Ship Management Finland

Partanen Antti, Rederi Ab Nathalie                                           Rosin Bengt-Erik, Meriaura Group Ltd

Langh-Lagerlöf Laura, Langh Ship Oy Ab                                  Langh Hans, Langh Ship Oy Ab

Widén Olof, Godby Shipping Ab                                                 Mikkola Dan, Godby Shipping Ab

Janne Kauppila, Bore Ltd                                                             Mikko Hakala, Bore Ltd

Schults Margus, Tallink Silja Oy                                                 Janeka Rauva, Tallink Silja Oy

Visuri Maunu, Arctia Oy                                                              Grönqvist Christian, Prima Shipping Group Ab

Doepel Thomas, Finnlines Oyj                                                    Laurell Jan, Finnlines Oy

Ståhlberg Peter, NLC Ferry Ab Oy                                              Mälkiä Jussi, Meriaura Group Ltd

 

 

Tilläggsinformation: VD Tiina Tuurnala, tel. 040 5476762

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762