Blåvita flaggan hissades i aktern på Viking Cinderella – alla Röda båtarna är nu i Finlands fartygsregister

6. mars 2024

Viking Cinderella börjar trafikera linjen Helsingfors–Stockholm den 8 mars, uppfräschad och omflaggad till Finland. Samtidigt erbjuder Viking Line återigen daglig förbindelse mellan huvudstäderna och utökar sin fraktkapacitet betydligt. ”Varje fartyg som börjar segla under finsk flagg stärker den inhemska sjöfartens konkurrenskraft samt sysselsättningen och försörjningsberedskapen”, säger VD Tiina Tuurnala på Rederierna i Finland rf.

Till tonerna av Vårt land överfördes Viking Cinderella till Finlands fartygsregister vid en högtidlig ceremoni i Stadsgårdshamnen i Stockholm tisdagen den 5 mars. I och med omflaggningen seglar nu Viking Lines alla fem fartyg under finsk flagg och tillämpar finländska kollektivavtal.

”Redan innan var vi Finlands största arbetsgivare inom sjöfarten, och omflaggningen av Cinderella stärker vår ställning ytterligare. Nu sysselsätter vi direkt cirka 2200 personer i Finland både till sjöss och i land, och dessutom har vi ekonomisk inverkan på olika håll i landet bland annat genom våra anskaffningar och investeringar. Att gynna inhemskt är viktigt för oss, och ett konkret bevis på det är att hela vår flotta seglar under finsk flagg”, säger VD Jan Hanses på Viking Line.

I fjol flyttade Viking Line över Viking XPRS från Estlands fartygsregister till Finlands. Viking XPRS går mellan Helsingfors och Tallinn.

”Varje fartyg som börjar segla under finsk flagg stärker den inhemska sjöfartens konkurrenskraft samt sysselsättningen och försörjningsberedskapen”, säger VD Tiina Tuurnala på Rederierna i Finland rf.

Enligt Tullens statistik sker över 95 procent av Finlands utrikeshandel sjövägen, och andelen har ökat till följd av de exceptionella tiderna under de senaste åren. Passagerar- och bilfärjor samt ropax-fartyg har en viktig roll inom fraktsjöfarten, eftersom de transporterar största delen av allt styckegods såsom livsmedel, läkemedel och reservdelar för industrin.

”I denna tid är det extremt viktigt att förbinda sig till att upprätthålla kontinuiteten i Finlands godstransporter. Inom utrikestrafiken seglar totalt 110 fartyg under finsk flagg, och antalet har varit så gott som oförändrat under de närmaste åren. För att vi ska ha finländsk sjöfart och finländska fartyg även i framtiden måste vi slå vakt om att Finlands flagga är konkurrenskraftig bland de övriga flaggorna inom EU”, konstaterar Tiina Tuurnala.

Viking Cinderella inleder trafik på linjen Helsingfors–Stockholm den 8 mars, och därmed erbjuder Viking Line återigen daglig förbindelse mellan huvudstäderna. I och med omflaggningen och den nya linjen byts största delen av Viking Cinderellas rikssvenska 300-mansbesättning ut mot finländare. En del av fartygets tidigare besättning flyttar över till fartyget Birka Gotland, där Viking Line är hälftenägare.

I januari tillbringade Viking Cinderella 18 dagar på varvet i Nådendal, där hytterna och övriga utrymmen genomgick en omfattande makeover och fartygets teknik uppdaterades så att den nu är ännu utsläppssnålare än tidigare. Som bäst ligger Viking Cinderella tre dagar i Stadsgårdshamnen, där fartygets besättning som består av över 45 olika yrkeskategorier får säkerhetsutbildning och utför säkerhetsövningar samt sätter sig in i servicen på den nya linjen. Samtidigt genomgår fartyget myndighetskontroller i samband med omflaggningen.

”Att gå över till en ny trafiklinje är alltid en stor förändring och vi vill försäkra oss om att vår service fungerar som den ska genast från början, och att det inhemska också kommer till synes på andra sätt än i den blåvita flaggan i aktern. Bland annat ska alla skyltar och annat material såsom menyerna också finnas på finska – de senaste tjugo åren betjänade ju Cinderella huvudsakligen en rikssvensk kundkrets under svensk flagg”, berättar intendent Krista Öhman-Jalonen.

Viking Cinderellas historia i korthet

  • Fartyget som färdigställdes 1989 på Pernovarvet i Åbo var under sina första år världens största bilfärja och Viking Lines flaggskepp. Cinderella är den enda i sitt slag – det byggdes aldrig något systerfartyg till henne.
  • 1989–2003 trafikerade M/S Cinderella huvudsakligen linjen Helsingfors–Stockholm, men gjorde också 20-timmarskryssningar mellan Helsingfors och Tallinn.
  • 2003 började M/S Cinderella segla under svensk flagg och bytte då namn till Viking Cinderella, eftersom namnet Cinderella redan var upptaget i Sveriges fartygsregister. De röda fartygssidorna vitmålades till skillnad från Viking Lines övriga fartyg.
  • Sedan 2003 gick Viking Cinderella huvudsakligen i kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Några somrar trafikerade fartyget linjen Helsingfors–Stockholm bland annat som par till Viking Gabriella, och gjorde även dagskryssningar till Tallinn.
  • Den 5 mars 2024 flaggades Viking Cinderella om till finländsk flagg och återvänder den 8 mars till linjen Helsingfors–Stockholm som par till Gabriella.

Tekniska data om Viking Cinderella

  • Längd 191 m, bredd 29 m
  • Däck 12
  • Hyttplatser 2 500
  • Passagerarkapacitet 2 560
  • Bilkapacitet 480 personbilar

Mer information:

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 51