Breaking Waves kastade en blick på det europeiska maritima klustrets framtid: mot en allt smartare och utsläppsfri sjöfart

22. november 2019

Breaking Waves-konferensen tog plats den 21 november på Mässcentret i Helsingfors, i samband med världens ledande start up-evenemang Slush. Den berömda geisten fanns också på sjöklusterkonferensen, när branschens toppnamn och influensers samlades för att diskutera de framtida utmaningarna inom sjölogistik.

Teman för konferensen i år var optimering av logistiska kedjor och ekosystem. Huvudämnet blev hur dessa kan utnyttjas för att utveckla allt mer miljövänlig och effektiv sjölogistik. Keynote-talarna inkluderade internationella namn som Emanuele Grimaldi från Grimaldi-gruppen, Jens Meier från Hamburgs hamn och Pia Meling från Massterlyn, som närmade sig ämnet ur sina egna perspektiv . I Emanuele Grimaldis tal betonades ambitiösa miljömål, till och med för fartyg med nollutsläpp. ”Sjöfart är redan nu det mest effektiva sättet att transportera last och människor runt världen, men den gröna ribban ställs högre och högre.” sade Grimaldi i sitt tal. Meiers tal fokuserade på att dra nytta av digitalisering och effektivisera hamnoperationer med hjälp av SmartPort-systemet. Meling förespråkade om potentialen som utvecklandet av automation kan ha för att minska utsläppen och förbättra säkerheten

Dagens agenda inkluderade bland annat också presentationer från företagsaccelerationsprogrammet Maritime Accelerators mest intressanta tillväxtföretag, som i Slush-anda kombinerats i samarbetsprojekt med maritimindustrins största aktörer. Såsom under förra årets konferens, anordnades dessutom ett Think Tank-evenemang för ledare och nyckelpersoner i de finska och europeiska maritima klustren.

Under eftermiddagens lopp blev det inte oklart att den gemensamma utmaningen och ändamålet för hela det maritima klustret är att minska utsläppen. Samarbete och utbyte av information och data, längs hela logistiska kedjan ansågs som ett viktigt område utveckla för att nå utsläppsförminskning. En annan viktig utmaning för hela sektorn ansågs vara kommunikation. Öppenhet, transparens och effektivare kommunikation om de ansträngningar som industrin redan gjort för miljön och för att minska utsläppen krävdes av paneldeltagare. Förutom ambitiösa mål krävs ett brett utbud av ny teknologi och innovationer för att tackla utmaningen som klimatförändringen ställer. Utnyttjandet av artificiell intelligens och plattformar för att effektivera sjölogistiken sågs som en framtida trend i branschen. Ekosystem ansågs främja kunskapsdelning och möjliggöra skapandet av innovationer inom maritima klustret.

Dagen konkluderades med konstaterandet att utifrån det europeiska maritima klustrets perspektiv, kan utmaningar också ses som möjligheter. Trots sitt konservativa rykte är sjöfartsbranschen en sektor som är framåtriktade, skapar innovationer och utnyttjar aktivt ny teknologi. Det europeiska maritima klustret har potential att spela en betydelsefull roll då det gäller att uppnå de globala miljömålen.

I panelen Pia Meling, Mikael Ruhala, Jens Meier och Mikael Mäkinen,samt moderator Jussi Tapio.

 

Emanuele Grimaldis tal i sin helhet går att läsa på Finnlines hemsidor: https://www.finnlines.com/newsroom/breaking-waves-conference-2019-keynote-speech-future-shipping-challenges-and-possibilities

 

Tilläggsinfo ges av:

Tiina Tuurnala

Verkställande direktör, Rederierna i Finland

+358 40 547 6762

tiina.tuurnala@shipowners.fi

 

Maj Jäntti

Projektledare, Finnish Maritime Cluster

+358 50 505 9249

maj.jantti@shipowners.fi

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762