Effekterna av omfattande politiska strejker som aviserats av fackföreningar på sjöfraktstrafiken är betydande

26. januari 2024

Finlands Sjömans-Unionen har meddelat att de kommer att delta i en politisk strejk den 1.-2.2.2024. Medlemmar i Finlands Sjömans-Unionen deltar inte i lasthanteringen under strejken.

Sjötransporternas betydelse har betonats ännu mer i den rådande utrikes- och säkerhetspolitiska situationen. Sjötransporter står för 96 procent av Finlands utrikeshandel och upp till 97,7 procent av importen går sjövägen. I andra EU-länder är andelen sjötransporter i genomsnitt 30 procent. Med tanke på Finlands internationella tillgänglighet och försörjningstrygghet är det viktigt att säkerställa driftsäkerheten och kontinuiteten för sjötransporterna.

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden