Finländska passagerarbilfärjor har levererat sitt avfall till hamnar redan i åratal

15. november 2019

Miljölagstiftningen kommer att ändras enligt kraven som EU:s direktiv om fartygsavfall ställer. Syftet är att minska avfall i haven. På grund av den förnyande lagen kommer alla hamnar inom EU-området vara skyldiga att erbjuda tillräckliga avfallsmottagnings och återvinningstjänster. Situationen på Östersjöområdet är rätt bra, men på EU:s omfattning har kapaciteten i alla hamnar inte varit tillräcklig.

Direktivet ämnar också sammanställa avgiftssystemet för avfallshantering runtom i EU och skapa förfaranden som främjar fartyg till att återvinna och leverera avfall till land. I Finland och i andra Östersjöländer tillämpas ett sådant avgiftssystem där det inte uppstår några extra kostnader att avlämna avfall till hamnen. I Finland omfattar systemet också allt oljehaltigt avfall och toalettavfall.

De finska passagerarbilfärjorna har levererat allt avfall till hamnar redan i årtionden. Detta har gjorts på frivillig basis, även innan krav från reglering. Finska fraktfartyg tar också hand om korrekt avfallshantering och fartygen har avfallsbehandlingsplaner.

Rederierna i Finland anser att reducering av avfall i haven och effektiv återvinning av avfall är viktigt. För att skydda havsmiljön borde mottagning av avfall ske problemfritt och utan särskilda bekostnader överallt i världens hamnar.

Tilläggsinfo ges av:

Specialsakkunnig Mats Björkendahl puh. 358 400 665 228

Ledande sakkunnig Sinikka Hartonen puh. +358 40 732 3164

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi