Finska flaggan hissas i aktern på Viking XPRS – ”En stor händelse”

8. mars 2023

Viking Lines ställning som Finlands största arbetsgivare inom sjöfarten stärks när Viking XPRS som går mellan Helsingfors och Tallinn i dag förs in i Finlands fartygsregister. ”Omflaggningen är enormt viktig för den finländska sjöfarten”, säger Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas.

Finska flaggan hissas i dag i aktern på Viking XPRS vid en högtidlig ceremoni, då fartyget överförs till Finlands fartygsregister. Under omflaggningsceremonin på Skatudden i Helsingfors klingar tonerna av Vårt land. Viking XPRS går i trafik mellan Helsingfors och Tallinn.

Fartyget som byggdes på Aker Yards varv i Helsingfors 2008 seglade först under svensk flagg. Sedan 2014 har det varit infört i Estlands fartygsregister. I och med omflaggningen överförs personalen till det finländska lönesystemet och blir direkt anställda hos Viking Line. Tidigare jobbade besättningen via ett estniskt bemanningsföretag.

”Vårt fartyg sysselsätter 175 personer. Av dem jobbade omkring tio procent tidigare på M/S Rosella, som tidigare i år övertogs av en ny ägare i Grekland. Vi har också en del proffs som flyttat över från andra av våra fartyg samt tidigare besättningsmedlemmar från Viking XPRS. Omflaggningen underlättar vår rekrytering och ger vår personal större möjligheter att flytta mellan fartygen”, säger befälhavaren Stefan Dahlström.

På Finlands Sjömans-Union är man väldigt nöjd över omflaggningen.

”Det är enormt viktigt för den finländska sjöfarten att få Viking XPRS och arbetsplatserna på fartyget under finsk flagg. Omflaggningen stärker vår sjöfarts pålitlighet och kompetens. Samtidigt är den ett bevis på att man litar på finländska sjömän”, säger Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas.

”Att XPRS överförs till Finlands fartygsregister ökar den inhemska transportkapaciteten, vilket är viktigt med tanke på vår försörjningsberedskap. Det är fråga om en betydelsefull händelse också därför att det är ytterst sällsynt att fartyg återflaggas – under årtiondenas lopp har utflaggningarna varit betydligt fler. Att många nya passagerarfartyg såsom Viking Glory har registrerats i Finland vittnar om att vår sjöfart är konkurrenskraftig.”

Viking Line är Finlands största arbetsgivare inom sjöfarten. I Finland och på fartygen som är införda i Finlands fartygsregister har Viking Line 1 200 ordinarie sjöanställda och cirka 500 korttidsanställda. Av rederiets fem fartyg är fyra – Viking XPRS, Viking Glory, Viking Grace och M/S Gabriella – införda i Finlands fartygsregister. M/S Cinderella som går i kryssningstrafik mellan Stockholm och Åland seglar under svensk flagg.

”Inhemskt och hållbart är viktiga värderingar för oss och något som vi gör konkreta insatser för. Vi är glada att nu kunna ta hem Viking XPRS till Finlands fartygsregister. Linjen Tallinn-Helsingfors är viktig inte bara för turismen utan också för pendlings- och godstrafiken mellan Finland, Estland och de övriga baltiska länderna samt för vårt lands försörjningsberedskap. I fjol hade vi 1,4 miljoner passagerare på Tallinnlinjen”, berättar Viking Lines VD Jan Hanses.

Viking XPRS

  • Byggd 2008 på Aker Yards varv i Helsingfors
  • Kör dagligen två resor tur-retur mellan Helsingfors och Tallinn.
  • Restid 2,5 timmar
  • Längd 185 m
  • Bredd 27,7 m
  • Djupgående 6,55 m
  • Passagerare 2 500, hyttplatser för 736 personer
  • Lastmeter 1 000 m
  • Fadder Paula Koivuniemi
  • Bilkapacitet 230 personbilar

Mer information:

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 51