Förhandlingsresultat för utrikesfartens handelsfartyg, passagerarfartyg samt Arctia Icebreaking Oy:s isbrytare

15. februari 2024

Rederierna i Finland rf. samt Finlands Sjömans-Union FSU rf. har uppnått förhandlingsresultat för utrikesfartens handelsfartyg, passagerarfartyg samt kollektivavtal för Arctia Icebreaking Oy:s isbrytare.

 

Rederierna i Finland rf. är nöjd med de uppnådda förhandlingsresultaten som följer den allmänna linjen för exporten och som säkerställer den finska flottans konkurrenskraft. Förhandlingarna mellan Rederierna i Finland rf. och Finlands Sjömans-Union FSU rf. framskred i en god och konstruktiv anda.

 

Förhandlingsresultaten skall ännu godkännas i respektive föreningars styrelser.

 

Tilläggsinformation:

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden
Rederierna i Finland
tel. 0400 560 594

Kenneth Bondas
ordförande
Sjömans-Unionen
tel. 040 456 0245

 

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden