Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för Utrikesfartens handelsfartyg 20.1.2022

20. januari 2022

Rederierna i Finland och Finlands Sjömans-Union har uppnått ett förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för Utrikesfartens kollektivavtal för handelsfartyg. Förhöjningarna som träder i kraft den 1.3.2023 samt 1.3. 2024 följer den allmänna linjen för exportindustrin.

Samtidigt förlängde man avtalsperioden för utrikesfartygens kollektivavtal för handelsfartygen till och med den 29.2.2024.

 

Tilläggsinfo ges av

Hans Ahlström, vice verkställande direktör

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Rederierna i Finland rf