God fraktbeläggning på Viking Lines fartyg under undantagstillståndet

22. april 2020

Under undantagstillståndet har Viking Lines transportkapacitet använts för frakttrafik. Trafiken har varit livlig och efter påsk har efterfrågan på sjötransporter ökat ytterligare.

Under det rådande undantagstillståndet har Viking Line upprätthållit godstrafiken och den logistiktrafik som den kräver för att trygga Finlands försörjningsberedskap. Frakttrafiken har varit livlig.

– Fartygens fraktkapacitet har flera gånger haft en fyllnadsgrad på 100 %. Vår personal har gjort ett mycket gott jobb med lastningen av frakten, berättar Viking Lines fraktdirektör Harri Tamminen.

Enligt Tamminen var särskilt den stora frakttrafikvolymen under påskhelgen en positiv överraskning. Efter påsken har trafikvolymerna stigit och just nu kan man på marknaden inte se några konkreta tecken som skulle tyda på att trafikvolymen minskar framöver.

Av Viking Lines fem finskflaggade fartyg går nu M/S Viking Grace och M/S Amorella, M/S Rosella och M/S Gabriella i frakttrafik.Just nu försöker man prioritera livsmedels- och läkemedelstransporter i frakttrafiken.

– I gott samarbete med våra kunder och med hänsyn till marknadens transportbehov har vi lyckats optimera våra tidtabeller och avgångsfrekvensen under undantagstillståndet.På så sätt kan vi bidra till att sköta Finlands försörjningsberedskap på bästa möjliga sätt, berättar Tamminen.

Viking Line följer anvisningarna från Finlands och Estlands gränsmyndigheter.

Närmare information:

Harri Tamminen, fraktdirektör, harri.tamminen@vikingline.com, tfn +358 40 8481 105

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Corporate Communications, Viking Line Abp, +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242