Idag den 8.3. firar vi internationella kvinnodagen! #ThisIsWhatASeafarerLooksLike

8. mars 2022

Sjöfartsindustrin är en mångsidig bransch full av möjligheter – även för kvinnor. Så här ser en sjöfarare ut -kampanjen berättar om branschens mångfald.

This is what a Seafarer looks like – Så här ser en sjöfarare ut -kampanjen visar fram kvinnor i olika sjöfartsyrken för att fira den internationella kvinnodagen. Syftet är att lindra stereotyper som förknippas med sjöfartsyrkena. Kampanjen kan följas på sociala medier med taggarna #ThisIsWhatASeafarerLooksLike och #BreakTheBias.

Rederiernas internationella organisation International Chamber of Shipping (ICS), som representerar mer än 80% av världens handelsflotta, har idag lanserat ett nytt digitalt verktyg för att öka mångfalden i branschen. Maritime Diversity and Inclusion Charter är ett online-verktyg för företag inom sjöfartsbranschen som vill utveckla sina praxis och riktlinjer kring mångfald.

Online-verktyget kan användas på https://www.ics-shipping.org/maritime-diversity-and-inclusion-charter/.

Globalt sett är endast omkring två procent av arbetskraften inom sjöfart kvinnor. Denna siffra är dock på väg uppåt och ansträngningar görs för att uppmuntra fler kvinnor till branschen. I Finland är vi föregångare i detta avseende. Omkring 20 procent av de finska sjöfararna är kvinnor (Sjöfolksstatistik, 2020).

Marknaden för sjötransporter förväntas växa under de närmaste åren och efterfrågan på arbetskraft kommer att öka. I och med utvecklingen av digitalisering och automatisering måste sjöfarare ständigt ha nya färdigheter. Sektorn behöver redan nu ny arbetskraft, ett brett spektrum av färdigheter och alla typer av människor, både på land och till sjöss.

Vi uppmuntrar kvinnor att hoppa med på vågen i sjöfartsbranschen och önskar alla en glad kvinnodag 2022!

 

 

Viking Lines Tuuli Peltonen och Pamela Mäkelä berättar om gemenskapen och samarbetet som uppstår till sjöss. ”På fartyget uppstår en unik känsla av gemenskap. Det finns många människor med olika kompetenser, färdigheter och olika personligheter, som tillsammans blir en jätte fin helhet”

 

Tallink Siljas Emma Mäkinen berättar hur det är att vara den första kvinnliga däcksreparatör på Silja Serenade. När Mäkinen blir ombedd att skicka hälsning till de kvinnor som har intresse att komma in i branschen uppmuntrar hon att det gäller att fara mot vinden ” Ha mod och arbetsglädje på vägen. Längs vägen bör man också lyssna på lärdomarna från de gamla skönarna – lycka till!”