Inreserestriktionerna lättar – Viking Line öppnar upp trafiken till Stockholm

21. juni 2021

Finland lättar upp inreserestriktionerna från och med den 21 juni 2021. Alla inom Schengen och EU tillåts att komma in i landet om de fått två vaccindoser eller genomgått en dokumenterad covidinfektion under senaste halvår. Särskilda skäl för resan eller covidtester krävs inte om man uppfyller dessa förutsättningar. Viking Line öppnar därmed upp trafiken mellan Helsingfors och Stockholm med start från Helsingfors den 6 juli.

Viking Lines trafik mellan Helsingfors och Stockholm har stått still sedan mars 2020. Från och med den 21 juni 2021 lättar Finlands regering upp inreserestriktionerna så att fritids- och arbetsresande åter tillåts för alla inom Schengen och EU som uppfyller kvarstående villkor.

Den 6 juli gör M/S Gabriella sin första resa enligt ordinarie tidtabell från Helsingfors. Viking Line erbjuder därefter avgångar från Helsingfors via Mariehamn   till Stockholm de datum under sommaren som Gabriella inte gör specialkryssningar till andra destinationer. Därefter kommer fartyget att kontinuerligt gå från Stockholm till Helsingfors varannan dag.

– Med beaktande av att pandemiläget nu lättat så tar vi tacksamt emot detta myndighetsbeslut. Vi ser fram emot att få igång en normal trafik mellan våra grannländer efter att resandet varit avstängt under en så lång tid. Vi är många som saknat denna naturliga trafikförbindelse, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Rederierna förutsätter tillsvidare, enligt THL:s rekommendation, intyg om minst en dos coronavirusvaccin, intyg om negativt coronavirustest, eller intyg om att man redan haft coronavirusinfektion av alla passagerare som reser till Finland. Kryssningspassagerare, som inte varit i land i ett annat land, och under 16-åriga barn behöver inte ha intyg.

Då innergränskontroll är i kraft, genomför myndigheterna hälsokontroller vid gränsen. Två coronavirusvaccinationer eller intyg om att man redan haft coronavirusinfektion befrias från alla coronatest. Passagerare som har förhandstestintyg, eller har intyg om att ha fått en dos vaccin som tagits minst två veckor innan, behöver inte testas vid gränsen. Användning av Finentry rekommenderas för att göra inresandet smidigare hamnarna. Via Finentry kan man fylla i sina reseuppgifter 24h innan resan och boka tid till ett avgiftsfritt coronatest i Finland.

För att kunna resa in i Finland utan särskilda skäl krävs från och med den 21 juni 2021 något av följande:

  • Två vaccinationsdoser senast två veckor innan avresa.
  • Dokumenterat genomgången covidinfektion senast 6 månader innan avresa.
  • Resenärer under 16 år kan resa utan att uppfylla ovanstående villkor.
  • Det är alltid resenärens ansvar att se till att nödvändiga villkor för inresa till Finland uppfylls. För detaljer om vilka villkor och dokument som krävs se våra sidor, finska inrikesministeriets information respektive finska gränsbevakningens information

 

Närmare information:

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242