Läkemedels transporter till Finland säkerställs med fartyg

22. mars 2020

Utrikes sjötransporter fortsätter trots undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakat. Rederierna samarbetar ständigt med myndigheter och försörjningsberedskapsorganisationen, för att säkerställa kontinuiteten av sjötransporterna.

Föreningen för läkemedelsindustrin har vädjat att transporten av läkemedel och andra kritiska gods skall tryggas.

Rederierna i Finland försäkrar, att sjötransporten av läkemedel till Finland tryggas på våra fartyg. Fartygen är en livsviktig del av Finlands försörjningstrygghet. Därmed säkerställs tillgången till läkemedel i Finland och för finländare överallt i vårt land.

”Tillgång till dagligvaror, såsom mat och läkemedel, säkerställs i Finland. Regeringen har i sina linjeringar om undantagsförhållanden konstaterat, att transport av gods och frakt tryggas. Rederierna, myndigheter och försörjningsberedskapsorganisationen samarbetar aktivt för att all frakt transporteras.” konstaterar Tiina Tuurnala verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Nästan 90% utav Finlands import och export transporteras till sjöss, i denna bemärkelse är Finland en ö. kontinuiteten av fartygstrafiken är nödvändigt för att samhället ska hållas funktionerande. De finländska passagerarfartygen utgör i tillägg till fraktfartygen en viktig del av försörjningstryggheten.

”Det är allas gemensamma ändamål, att hålla Finlands hjul rullande och att det finns rikligt med mat i butikerna och läkemedel i apoteken.” summerar Tuurnala.

 

Tilläggsinfo ges av:

Tiina Tuurnala, Verkställande direktör

+358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi

 

Hans Ahlström, Vice verkställande direktör

+358 40 725 7110, hans.ahlstrom@shipowners.fi

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762