Maija Mattila blir Rederierna i Finlands nya arbetsmarknads­direktör

3. mars 2022

J.M. Maija Mattila börjar den 1.4.2022 som Rederierna i Finlands nya arbetsmarknadsdirektör. Mattilas ansvarsområde omfattar Rederierna i Finland rf:s arbetsmarknads- och juridiska ärenden. Mattila har arbetat som arbetsmarknadsjurist på Rederierna i Finland sedan oktober 2018. Hon har arbetat med sjöfartsrätt och arbetsrätt sedan året 2007.

Nuvarande arbetsmarknadsdirektör Hans Ahlström blir pensionerad vid årsskiftet och fortsätter som senior advisor till dess.

Rederierna i Finland rf främjar rederiindustrins konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar proaktivt nationellt och internationellt. Medlemskapet består av 25 rederier som driver utrikestrafik. Föreningen har med sina föregångare representerat rederiernas intressen i närings- och arbetsmarknadspolitiken sedan året 1917.

Tilläggsinfo ges av

Tiina Tuurnala, verkställande direktör

+358 40 547 6762 / tiina.tuurnala@shipowners.fi

Rederierna i Finland