Matti-Mikael Koskinen vald som vice ordförande för den europeiska paraply organisationen för rederier, ECSA

14. december 2023

 

The European Community Shipowners’ Associations (ECSA), den europeiska paraplyorganisationen för rederier, valde ESL Shippings vd Matti-Mikael Koskinen till vice ordförande för perioden 2024-2025 vid sitt årsmöte den 14 december 2023 i Bryssel. Enligt etablerad praxis väljs vice ordföranden till ordförande efter vice ordförandens mandatperiod. Koskinen är den första finländaren i ledningen av ECSA.

Matti-Mikael Koskinen har varit VD för ESL Shipping sedan 2013 och styrelseordförande för Rederierna i Finland rf 2021–2023. Koskinen har representerat Rederierna i Finland i styrelsen för International Chamber of Shipping, paraplyorganisationen för globala rederier, sedan 2016.

”Europeisk sjöfart ligger i framkant av ansvarsfull sjöfart. Det är intressant att vara den första finländaren att leda den europeiska paraplyorganisationen för rederier i en alltmer utmanande verksamhetsmiljö.” säger Koskinen.

”Under de senaste åren har EU:s roll inom sjöfartsregleringen vuxit avsevärt. Det förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska läget understryker också sjöfartens betydelse för EU och Finland i synnerhet, eftersom 96 procent av vårt lands utrikeshandel bedrivs sjövägen, fortsätter Koskinen.

ECSA grundades 1965 och har 19 EU ländernas rederiföreningar och Norges Rederiförening som medlemmar. ECSA:s mål är att främja den internationella konkurrenskraften för ansvarsfull europeisk sjöfart genom att påverka primärt EU:s reglering och verksamhetsmiljön.

Rederierna i Finland rf är medlem i ECSA.

 

Tilläggsinformation:

 

Tiina Tuurnala, vd, Rederierna i Finland rf, tel. 040 547 6762

eller

Mikki Koskinen, vd, ESL Shipping Oy, tel. 050 351 7791

 

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762