Nya reserestriktioner träder i kraft den 28.9.

28. september 2020

Statsrådet fattade den 24 september beslut om inreserestriktioner som träder i kraft den 28 september. Inreserestriktionerna införs på nytt i trafiken mellan Finland och Sverige, Tyskland och Estland, bland andra länder.

Restriktionerna betyder, att personer som reser till Finland från länderna i fråga, rekommenderas hålla frivillig karantän i 14 dygn. Från och med måndagen den 28 september kan man dock resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta, utan att det krävs frivillig karantän i 14 dygn.

Från och med nu kan landförteckningen alltid förändras i och med den granskning som görs med en veckas mellanrum. Ändringarna i inreserestriktionerna görs på basis av Institutet för hälsa och välfärds (THL) expertbedömning utifrån uppgifterna för varje måndag. Gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna tillämpas på EU-länderna och Schengenländerna samt på länder som finns på den s.k. gröna listan som fastställts av Europeiska unionens råd. Beslut om eventuella ändringar fattas på torsdagar vid statsrådets sammanträde.

Reserestriktioner  berör inte sjöpersonal eller personal som har att göra med fartygets underhållsarbete eller annan verksamhet som är centralt för frakttrafik.

Tilläggsinfo om restriktioner: https://intermin.fi/-/maahantulon-rajoituksia-tiukennetaan-koronatilanteen-perusteella?languageId=sv_SE

Instruktioner gällande gränsövergång: https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang