Rederibarometer 2023 publicerad – efter ett svårt 2023 anar rederierna bättre

22. april 2024

Resultaten av 2023-barometern visar tydligt ökad inflation och den resulterande höjda räntan, samt andra internationella och Finlands ekonomins nedgångar. Efter två positiva år är barometern för 2023 klart negativ som helhet. För år 2024 räknar barometern däremot med en positiv utveckling. Den årliga rederibarometern utarbetades av Åbo universitets handelshögskolas forskargrupp under ledning av biträdande professor Tomi Solakivi.

Rederibarometerns undersökning med fokus på frakttrafik genomfördes som en webbenkät mellan november 2023 och januari 2024. Barometerns saldotal som beskriver utvecklingen av sjötransportens export och import är fortfarande negativa, vilket gör att majoriteten av svaren på barometern uppskattar att Finlands sjötransportens export och import kommer att minska år 2024.

– Sjötransporternas betydelse för Finland är kritisk, upp till 96 procent av utrikeshandeln går sjövägen. Tillståndet i världsekonomin och den finska nationalekonomin återspeglas starkt på sjötransportmarknaden, och det återspeglas också i barometerns resultat. Förutom ekonomisk osäkerhet belyser barometern andra utmaningar i branschen, varav de största är problem relaterade till tillgången på arbetskraft.” säger Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland rf.

Under 2023 sjönk sjöfraktpriserna en del, och det syns även i svaren från rederibarometern. År 2022 steg marina bränslepriserna avsevärt, särskilt på grund av den osäkerhet som orsakades av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I år har de som svarade på barometern två synpunkter på utvecklingen av bränslepriserna. Ungefär hälften bedömer att bränslepriserna kommer att fortsätta att stiga, medan den andra hälften av de tillfrågade bedömer att bränslepriserna antingen kommer att vara oförändrade eller sjunka en del. Utöver detta uppskattar majoriteten av de tillfrågade i barometern att både finländska och internationella bemanningskostnader har ökat, och kommer att fortsätta att stiga även år 2024.

I barometern är tillgången på kvalificerad arbetskraft ett centralt hinder för rederiernas tillväxt. Mer än 70% av de tillfrågade anger tillgången på kvalificerad arbetskraft som ett hinder för företagens tillväxt. Den låga tillgängligheten på arbetskraft påverkar också rederiernas tillväxt genom att företagets personalkostnader ökar, vilket mer än 60% av de svarande på barometern anser som ett hinder för tillväxt.

– Arbetskraftens tillgänglighets utmaningar har identifierats i branschen och för ett drygt år sedan startade vi ett projekt för att utveckla branschens attraktionskraft och utbildningssystemet. Det är mycket arbete, men jag tror att situationen kan förbättras med samarbete inom branschen, fortsätter Tuurnala.

Kolla in barometern

Sjöfartsbarometern har publicerats i Åbo universitets handelshögskolas publikationsserie:

https://www.utupub.fi/handle/10024/176949

Barometern kartlägger årligen uppfattningen om sjötransporternas och rederibranschens utveckling hos rederiernas högsta ledning. Enkäten skickades till de finländska rederierna samt till utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik. Sjöfartsbarometern har tagits fram av Åbo universitets handelshögskolas forskargrupp under ledning av biträdande professor Tomi Solakivi. Barometern har gjorts i samarbete med Transport- och kommunikationsverket Traficom, Rederierna i Finland rf, Finlands Skeppsmäklarförbund rf.  samt Ålands landskapsregering.

 

Tilläggsinformation

Åbo universitet handelshögskolan, biträdande professor Tomi Solakivi tel. 050 502 7071, tomi.solakivi@utu.fi

Rederierna i Finland rf, vd Tiina Tuurnala, tel. +358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi

 

Rederierna i Finland