Rederierna förutsätter negativa corona­testresultat av fartygs­resenärer som anländer till Finland från andra länder fr.o.m. den 23.2.2021

17. februari 2021

Rederier som är verksamma i Finland kommer från och med tisdagen den 23.2.2021 att förutsätta negativa coronatestresultat av alla fartygsresenärer som anländer till Finland från andra länder, i enlighet med THL:s rekommendation. Kryssningsresenärer som inte besökt annat land behöver ej uppvisa intyg.

Alla resenärer, inklusive finska medborgare, bör vid ombordstigningen ha ett intyg på negativt coronatestresultat som tagits inom 72 timmar eller ett läkarintyg över att ha haft coronavirus. Resenärer ombedes vid behov visa intygen i avgångsterminalen samt vid inresa till Finland i gränskontrollen eller alternativt till hälsovårdsmyndigheterna i ankomstterminalen.

Intyg förutsätts inte av kryssningsresenärer, som inte gått i land i ett annat land.

Undantag beviljas till resenärer under 12 år, bytesbesättningar för transportmedel, besättningar som återvänder från sina arbetspass, logistikföretagschaufförer samt personer som är nödvändiga för försörjningsberedskapen, där ett krav på ett intyg för inresa till Finland utgör ett praktiskt oöverstigligt hinder.

Ett negativt coronatestresultat förändrar tillsvidare inte de gällande reserestriktionerna eller andra förutsättningar för inresande till landet. För Ålands del avgör de lokala myndigheterna specialfrågeställningar kring trafiken.

Institutet för hälsa och välfärd THL har den 17.2.2021 givit en rekommendation till alla transportföretag och rederier som är verksamma i Finland om åtgärder för att förhindra spridning av virusvarianter till Finland. Detaljerade instruktioner för intyg inklusive THL:s rekommendationer hittas här.

Passagernas säkerhet är en prioriteringsfråga för rederierna. För att förhindra en spridning av viruset och trygga passagerarnas hälsosäkerhet har rederierna tagit i bruk flera specialåtgärder, exempelvis intensifierade städ- och desinficeringsrutiner samt säkerhetsavstånd i terminaler och fartyg.  Användning av ansiktsmasker rekommenderas ombord i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd.

 

Anvisningar samt frågor och svar angående testintyg:

ANVISNINGAR för intyg

Q&A – Coronatestintyg för fartygsresenärer (Uppdaterad 7.6.2021)

Rederierna i Finland