Rederierna i Finland är med på Suomi Areena

13. juni 2018

Rederierna i Finland är med på Suomi Areena -evenemanget i Björneborg den 16.-20.7.2018. Suomi Areena är ett utsiktsforum för samhällelig diskussion och temat i år är säkerhet, tolerans och ansvarsfullhet.
Finland på en våg – sjöklustret som en sporre för ekonomin/ Suomi aallon harjalla – meriklusteri talouden kirittäjänä diskussionstillfället anordnas den 17.7. kl.10.00-11.00 på adressen Antinkatu 5. I diskussionen deltar verkställande direktör Tiina Tuurnala (Rederierna i Finland), teknologichef Sauli Eloranta (Rolls-Royce Marine), riksdagsledamot Jyrki Kasvi (De Gröna) och statssekreteraren Paula Lehtomäki (Statsrådets kansli). Evenemanget presenteras av huvudredaktören Tomi Einonen från MTV:s nyheter.

Tillfället är öppet för alla. Välkommen med och lyssna eller delta i diskussionen!

Mera information: https://suomiareena.fi/pa-svenska

Diskussionstillfället organiseras i samarbete med Centrum Balticum fonden och sjöklustrets aktörer och är en del av Sjökluster-projektet som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden och Närings-, trafik- och miljöcentralen.

 

 

 

 

Rederierna i Finland