Rederierna i Finland delade ut erkännandepris för ansträngning för den finska sjöfarten under pandemin

25. november 2021

Den världsomfattande covid-pandemin och undantagssituationerna som den orsakat har påverkat sjöfarten drastiskt. Speciellt sjöfararnas fria rörlighet och manskapsbyten har varit i stora svårigheter under hela pandemin överallt i världen. Fungerande manskapsbyten är ett måste för säkerställandet av kontinuiteten av godstransporter till sjöss. Sjötransporter är livsviktiga för det finska samhället, eftersom t.o.m. 85% av Finlands export och import sker till sjöss.

Under pandemin har myndigheterna på alla vis försökt underlätta situationen och hålla frakttransporter igång, med att säkerställa sjöfararnas fria rörlighet. Myndigheternas hjälp i problemsituationer har varit ytterst värdefullt.

Rederierna i Finland r.f. vill belöna detta betydelsefulla arbete för den finska sjöfarten, med att utdela erkännandepris till tre personer, som haft en central roll i att möjliggöra manskapsbyten.

Rederierna i Finlands erkännandepris för ansträngning för den finska sjöfarten utdelas året 2021 till

  • Markku Hassinen, Kontra-amiral, Gränsbevakningsväsendet
  • Jarkko Saarimäki, Överdirektör, Transport- och kommunikationsverket Traficom
  • Jari Jalava, Ledande sakkunnig, Institutet för välfärd och hälsa

Prisen utdelades på Rederierna i Finlands hösttillställning den 25.11.2021 i Helsingfors Nationalsal. Erkännandeprisen utdelades för första gången och kommer i fortsättningen att utdelas årligen.

I bilden från vänster: Mikki Koskinen, Maija Mattila, Jari Jalava, Jarkko Saarimäki, Markku Hassinen, Tiina Tuurnala och minister Timo Harakka.

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762