Rederierna i Finland och Finlands Maskinbefälsförbund accepterade utrikesfartens kollektivavtal

28. februari 2024

Styrelserna för Rederierna i Finland och Finland Maskinbefälsförbund accepterade kollektivavtalen för utrikesfartens fartyg för avtalsperioden 1.3.2024 – 28.2.2026.

Kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen för utrikesfartens fartyg höjs den 1.3.2024 med 2,5 procent.

1.10.2024 höjs de ovannämnda kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen med 1,1 procent. Därtill betalas ett engångsbelopp på 600€ i samband med december 2024 månads lön. Engångsbeloppet och 1,1 procents löneförhöjning är en ersättning för Alkohol och drogfri arbetsplats-politiken samt E-skolningsavtal, vilka utvecklar sjöfartsbranschen och möjliggör personalens flexibla skolning.

Förhöjningarna följer den generella exportens linje.

Förhöjning på årets 2025 löner och eurobaserade tillägg överenskoms skilt senast till den 1.3.2025.

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter med Finlands Skeppsbefälsförbund.

 

Tilläggsinformation:

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden
Rederierna i Finland
tel. 0400 560 594

 

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden