Rederierna i Finland och Finlands Sjömans-Union accepterade utrikesfartens kollektivavtal

19. februari 2024

Styrelserna för Rederierna i Finland och Finland Sjömans-Union accepterade kollektivavtalen för utrikesfartens passagerarfartyg samt utrikesfartens handelsfartyg för avtalsperioden 1.3.2024 – 28.2.2026.

Kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen för utrikesfartens passagerarfartyg och utrikesfartens handelsfartyg höjs den 1.3.2024 med 2,5 procent.

1.10.2024 höjs de ovannämnda kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen med 1,1 procent. Därtill betalas ett engångsbelopp på 350€ i samband med december 2024 månads lön. Engångsbeloppet och 1,1 procents löneförhöjning är en ersättning för Alkohol och drogfri arbetsplats-politiken samt E-skolningsavtal, vilka utvecklar sjöfartsbranschen och möjliggör personalens flexibla skolning.

Förhöjningarna följer den generella exportens linje.

Förhöjning på årets 2025 löner och eurobaserade tillägg överenskoms skilt senast till den 1.3.2025.

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter med Finlands Maskinbefälsförbund och Finland Skeppsbefälsförbund.

 

Tilläggsinformation:

Maija MattilaDirektör för arbetsmarknads- och juridiska ärendenRederierna i Finlandtel. 0400 560 594

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden