Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

11. mars 2019

Parterna kom till ett förhandlingsresultat under riksförlikningsmannens ledning. Förlikningen gäller handelsfartyg och passagerarfartyg. De avhandlade löneförhöjningarna följer den allmänna linjen 1,6 %, konstaterar vice VD Hans Ahlström. Parterna fortsätter att tillsammans utveckla konkurrenskraften av den finländska sjöfarten.

Rederierna i Finland är nöjd med förhandlingsresultaten som åstadkommits med Sjömans-Unionen, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund, och som följer den allmänna linjen. Förhandlingarna som leddes av riksförlikningsmannen skedde i god och samarbetsvillig anda, konstaterar Ahlström.

 

Tilläggsinformation: Hans Ahlström, tel. 040-7257110