Rederierna i Finland rf:s guldmedaljer 2018 har blivit utdelade

28. maj 2018

Rederierna i Finland rf:s guldmedaljer utdelades den 24.5.2018 på Sjöfartens Dag evenemanget i Mariehamn. Guldmedaljerna beviljas på rederiernas proposition till sjöfarare med minst 20 års föredömlig tjänstgöring inom den utrikesgående handelsflottan.

Vid medaljutdelningstillfället beviljades medaljer i år till följande meriterade sjöfarare:

Jari-Pekka Mäkinen, sjökapten / VG-Shipping
Vidar Tollander, sjökapten / VG-Shipping
Anne Aller, sjukskötare / Viking Line
Dan Roberts, Fleet Captain / Viking Line
Jyri Viljanen, sjökapten / Arctia
Anders Blomberg, maskinchef / Godby Shipping

Hjärtliga gratulationer till medaljörerna!

Rederierna i Finland