Från våra rederier

Biobränsle minskar klimatpåverkan från en Grön konferens till havs med 90 procent

Viking Lines senaste hållbarhetsinnovation Grön konferens till havs minskar växthusgasutsläppen från en konferensresa med i medeltal 90 procent och svarar på miljömedvetna företagskunders önskemål. Årligen reser cirka 600 000 grupp- och konferensresenärer med Viking Lines fartyg, och samtliga element som ingår i en sjökonferens har nu genomgått en ingående hållbarhetsgranskning. Sjökonferenserna har återfått sin tidigare popularitet…

26. februari 2024 - Viking Line Abp Läs mera

Navidoms försörjningsberedskapsflotta förnyas

Flottan som tryggar Finlands bränsleförsörjning förnyas och moderniseras i en miljövänligare i riktning. Det senaste tillskottet är produkttankern Saana, som just före åskiftet 2024 fick sällskap av produkttankern Halti. Hela flottan består av fyra tankfartyg och tre terminalbogserare. Försörjningsberedskapsflottan kom till 2014, då Försörjningsberedskapscentralen och Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen tillsammans köpte från Neste fem tankfartyg och tre…

31. januari 2024 - Navidom Oy Läs mera