Från våra rederier

Blåvita flaggan hissades i aktern på Viking Cinderella – alla Röda båtarna är nu i Finlands fartygsregister

Viking Cinderella börjar trafikera linjen Helsingfors–Stockholm den 8 mars, uppfräschad och omflaggad till Finland. Samtidigt erbjuder Viking Line återigen daglig förbindelse mellan huvudstäderna och utökar sin fraktkapacitet betydligt. ”Varje fartyg som börjar segla under finsk flagg stärker den inhemska sjöfartens konkurrenskraft samt sysselsättningen och försörjningsberedskapen”, säger VD Tiina Tuurnala på Rederierna i Finland rf. Till tonerna av Vårt…

6. mars 2024 - Viking Line Abp Läs mera

Biobränsle minskar klimatpåverkan från en Grön konferens till havs med 90 procent

Viking Lines senaste hållbarhetsinnovation Grön konferens till havs minskar växthusgasutsläppen från en konferensresa med i medeltal 90 procent och svarar på miljömedvetna företagskunders önskemål. Årligen reser cirka 600 000 grupp- och konferensresenärer med Viking Lines fartyg, och samtliga element som ingår i en sjökonferens har nu genomgått en ingående hållbarhetsgranskning. Sjökonferenserna har återfått sin tidigare popularitet…

26. februari 2024 - Viking Line Abp Läs mera