Från våra rederier

Viking Lines hållbarhetsrapport 2021 publicerad

Det tas ofta för givet att hållbarhet handlar om utveckling och att blicka framåt. Under senaste år har vi verkligen blivit utmanade av orsaker vi själva inte kunnat påverka. Trots den världsomfattande pandemin gäller det att blicka framåt. Att tänka lösningsorienterat. Att fortsättningsvis använda resurser på ett smart sätt. Att lämna åtminstone lika mycket som…

3. maj 2022 - Viking Line Abp Läs mera