Från våra rederier

Splitternya Viking Glory seglar de sju haven på väg till Finland

Viking Lines nya flaggskepp, passagerarfartyget Viking Glory, har påbörjat sin resa från Xiamen i Kina mot hemmahamnen Åbo, under ledning av befälhavare Ulf Lindroos och hans besättning på fyrtio personer. Färden går bland annat via Suezkanalen och Gibraltarsundet och tar knappa fem veckor. Viking Lines nya flaggskepp, passagerarfartyget Viking Glory, påbörjade i dag sin resa…

29. december 2021 - Viking Line Abp Läs mera

Viking Line inleder aktieemission med företrädesrätt

En extra bolagsstämma arrangerades den 22 november 2021 i Mariehamn.  På förslag var att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission.  Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att verkställa en företrädesrättsemission som genomförs innan slutet av mars 2022. Styrelsen har idag fattat beslut om att verkställandet av emissionen sker under tiden 7-21.12.2021. Genom aktieemissionen strävar Viking Line efter att…

29. november 2021 - Viking Line Abp Läs mera